Eind juni vonden de laatste m.s. Endeavor II Opportunity Participaties hun weg naar investeerders. Hiermee is de inschrijftermijn officieel gesloten. In totaal werden in slechts drie weken tijd 109 participaties geplaatst, elk met een nominale waarde van € 25.000,-. De emissie werd zelfs ruim overtekend. Investeerders die hun belangstelling niet in een concrete toewijzing zagen omgezet, krijgen na de zomerperiode een herkansing. Rederijgroep JR Shipping dankt alle investeerders voor het vertrouwen dat de aankoop en verduurzaming van containerschip Endeavor mogelijk maakt.

m.s. Endeavor is een bestaand containerfeeder schip van 750 TEU met een uitstekende staat van dienst. Dit voorjaar ontstond voor rederijgroep JR Shipping de mogelijkheid om het schip voor een scherpe prijs te kopen. Binnen de gegeven, buitengewoon gunstige marktomstandigheden, bood deze kans een stevige basis voor het scheepsinvesteringsproject dat eind juni met succes kon worden afgerond. Het project kende twee etappes.

Obligaties en participaties in korte tijd geplaatst

Voor het genereren van vreemd vermogen gaf de rederijgroep per 14 mei jongstleden m.s. Endeavor II Opportunity Obligaties uit. Hiermee genieten investeerders een vaste rente van 5% per jaar bij de zekerheid van een eerste hypotheekrecht op het schip. Alle obligaties zijn binnen drie weken geplaatst.

Voor het aanvullende eigen vermogen gaf de rederijgroep kort daarna m.s. Endeavor II Opportunity Participaties uit. De combinatie van een scherpe aankoopprijs, de sterk stijgende charterprijzen op een booming markt, en de aanstaande verduurzaming van het schip, maken de rendementsperspectieven van het m.s. Endeavor-investeringsproject zeer gunstig. Zelfs als zich een bescheidener marktgroei manifesteert, zijn de rendementsperspectieven uitstekend. Dat zowel de obligaties als participaties in zo’n korte tijd geplaatst konden worden, getuigt van hernieuwd vertrouwen in scheepsinvesteringen. De markt rechtvaardigt dat vertrouwen.

Investering met toegevoegde – duurzame – waarde

Op dit moment kent de markt voor containerfeeder schepen een steile groeicurve. De vraag naar containercapaciteit blijft toenemen, chartertarieven stijgen snel.

Ontwikkeling chartertarieven containerschepen met de capaciteit van 750 TEU in € per dag

Bron: Confeeder Shipping & Chartering, september 2021

Met de emissie van m.s. Endeavor II Opportunity Obligaties en Participaties wist rederijgroep JR Shipping een investeringskapitaal van ruim € 5,5 miljoen te genereren bij zowel bestaande vennootrelaties als nieuwe investeerders. Het kapitaal wordt aangewend voor de aankoop  én voor de modernisering en verduurzaming van het 750 TEU containerfeeder schip. Met een nieuw te installeren filterinstallatie (een zogeheten scrubber) krijgt het schip toegevoegde waarde, doordat het schoner en efficiënter vaart.

Binnenkort nieuwe kansrijke investeringsprojecten

Rederijgroep JR Shipping blijft gefocust op verdere verduurzaming van haar vloot. Op dit moment ligt het accent op nieuwe mogelijkheden voor de aankoop van door de rederij geëxploiteerde kwaliteitsschepen in Container Fleet Fund CV. Het Engelse investeringsfonds dat momenteel de formele eigenaar is van deze schepen, heeft aangegeven open te staan voor meer transacties. Hierbij geniet JR Shipping het voordeel van een voorkeurspositie. Nieuwe kansrijke investeringsprojecten liggen dan ook in de lijn der verwachting. Maak gebruik van de onderstaande buttons om u te verzekeren van vroegtijdige informatie of om – zonder verplichtingen! – een deelname te reserveren.

Aanmelden voor projectinformatie uit de eerste hand

Reserveer – zonder verplichtingen – een voorrangspositie bij nieuw investeringsproject