Schepen van SeaZip Offshore Service varen voor de duurzame offshore windenergie industrie. De Crew Transfer schepen hebben een capaciteit voor 24 passagiers (24 PAX). Ze zijn intensief betrokken bij aanleg- en onderhoudswerkzaamheden voor windturbineparken die een sleutelrol spelen in de ambitieuze energietransitie. Immers, voor Noord-Europa is wind van zee een speerpunt in de gezamenlijke klimaatopgave. De uitgifte van SeaZip Obligaties biedt investeerders de kans tot duurzaam beleggen in schepen die varen voor wind van zee.

Duurzaam investeren op dynamisch speelveld

De ontwikkeling, aanleg en exploitatie van windmolenparken kent een bijzondere dynamiek. Na een voortvarende start, vanaf 2008, trad vanaf 2012 een stabiele periode aan. Gecompliceerde vergunnings- en aanbestedingsprocedures zorgden soms voor oponthoud. Maar de industrie pakt door. Ontwikkel- en aanlefactiviteiten nemen sinds corona weer snel toe. De vraag naar flexibel inzetbare service schepen stijgt evenredig mee. Noord-Europa kwalificeert de Noordzee als de groene elektriciteitscentrale van de toekomst. Nederlandse scheepvaartbedrijven als SeaZip Offshore Service dragen op volle kracht bij aan de transitie naar duurzame energie.

Een unieke mix van zekerheden onder een duurzame belegging

De 24 PAX Crew Transfer schepen die SeaZip inzet, kennen een winstgevende exploitatie. Door het realiseren van een uitgebalanceerde herfinanciering – het doel van de obligatielening – nemen de verdienperspectieven nog eens aanzienlijk toe. Dit is een solide basis voor de uit te geven SeaZip Obligaties, de jaarlijkse vaste van de 7,5% rente, per kwartaal uit te betalen, en de aflossing van de lening aan het einde van de looptijd (eind 2030). Als extra zekerheid wordt aan obligatiehouders het eerste hypotheekrecht verleend op één of meer van de schepen, al naar gelang de deelname. Dit is een stevige zekerheid, gezien de substantiële overwaarde die de SeaZip-schepen per 2023 vertegenwoordigen. De vaste hoge rente van 7,5% en de unieke mix van zekerheden zijn kenmerkend voor het duurzame karakter van dit scheepsinvesteringsproject.

Nieuw tij, nieuwe investeringskans

De SeaZip Obligaties dienen ter herfinanciering van het resterende deel van de bestaande hypothecaire lening op vier SeaZip-schepen. Per schip gaat het om een relatief bescheiden restbedrag, zeker gezien de actuele waarde van de schepen. De overwaarde en reputatie van de SeaZip schepen vormen een solide basis voor de vaste rente van 7,5%. Maar er is meer. SeaZip schepen varen voor een alles overstijgend doel met een hoge urgentie: het verduurzamen en veiligstellen van onze energievoorziening. Dat geeft deze investeringskans een bijzondere dimensie. U realiseert in alle opzichten een duurzame belegging met solide obligaties die tot 2030 een vaste en stabiele rente opleveren van 7,5%.

Deelnemen vanaf € 25.000,-

Met de uitgifte van obligaties wordt een optimale balans gecreëerd tussen eigen en vreemd vermogen, waarmee de duurzame winstgevendheid van de schepen is verankerd. In het prospectus dat de uitgifte van SeaZip Obligaties begeleidt, zijn alle aspecten en eigenschappen van het scheepvaart investeringsproject uitgebreid toegelicht. Ook beleggen in de unieke combinatie van scheepvaart en duurzame energie? Door gebruik te maken van het inschrijfformulier kunt u direct vanaf € 25.000,- op een of meer SeaZip Obligaties intekenen.

Prospectus downloaden