• Wat stimuleert de vraag naar service schepen?

  Sinds de energiecrisis is iedereen zich sterk bewust van de noodzaak van duurzame energie. De energietransitie is niet langer alleen ingegeven door de impact van de klimaatverandering. Duurzame energie staat ook voor onafhankelijkheid en leveringszekerheid.

  De EU wil dat het aandeel van offshore wind snel toeneemt. Actuele informatie laat zien dat de activiteiten rond de ontwikkeling en aanleg van windmolenparken op zee sterk blijven toenemen. Dit stimuleert de vraag naar service schepen; vooral naar service schepen met een capaciteit voor 24 passagiers. De volgende grafiek geeft de verwachtingen van WindEurope, de Europese organisatie die zich sterk maakt voor windenergie, goed weer.


  Bron: WindEurope, 28 februari 2023

 • Waardoor is deze investeringsmogelijkheid ontstaan?

  De kans om te investeren in m.s. SeaZip Obligaties hangt samen met het feit dat de lopende financiering afgelost dient te worden per januari 2025. Door tijdig over te gaan tot een herfinanciering, bieden we belangstellenden de gelegenheid optimaal te profiteren van de huidige gunstige marktomstandigheden.

  SeaZip Obligaties bieden niet alleen een hoge vaste rente. Ze bieden bovendien de bijzondere zekerheid van een eerste hypotheekrecht. Om het solide karakter van deze investering te onderstrepen, nemen we als rederij voor € 75.000,- deel in de obligatielening.

 • Welk risico lopen de obligatiehouders als het operationeel resultaat de komende jaren lager komt te liggen?

  Als het operationeel resultaat de komende jaren gelijk blijft aan het resultaat van de afgelopen 12 maanden, kunnen de rente- en aflossingsverplichtingen op m.s. SeaZip Obligatie(s) uit de normale exploitatie worden terugbetaald. Dat kan zelfs als het operationeel resultaat de komende jaren 35% lager komt te liggen! We gaan er dan vanuit dat de SeaZip schepen in 2030 verkocht of opnieuw geherfinancierd zijn.

 • Welke zekerheden geven de m.s. SeaZip Obligaties?

  De verplichtingen onder de obligaties zullen worden gedekt door een eerste hypotheekrecht. Deze bevoorrechte zekerheid is normaliter alleen aan een financierende bank voorbehouden.

  Om de balansverhouding gezond te houden en de risico op uw m.s. SeaZip Obligatie verder te verkleinen, wordt er in de komende jaren gewoon afgelost. In de volgende grafiek is weergegeven hoe hoogte van de nog uitstaande m.s. SeaZip Obligaties met het eerste hypotheekrecht zich ten opzichte van de verwachte waardeontwikkeling blijft ontwikkelen. We gaan daarbij uit van een technische levensduur van CTV’s van 25 jaar.

 • Wanneer verschijnt de rente van 7,5%?

  De op de obligaties gegeven rente wordt aan het einde van elk kwartaal uitbetaald.

 • Hoe kan ik mijn deelname aan de m.s. SeaZip Obligaties kenbaar maken?

  Indien u wenst deel te nemen, kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. U dient dit volledig in te vullen en na ondertekening aan ons toezenden via Antwoordnummer 7203, 8860 VA Harlingen. U heeft hiervoor geen postzegel nodig. U kunt het formulier ook scannen en mailen naar investors@jrshipping.nl. Op www.jrshipinvestments.nl vindt u het prospectus en het bijbehorende inschrijfformulier van de m.s. SeaZip Obligaties.

 • Wanneer moet het deelnamebedrag overgeboekt worden?

  U dient het deelnamebedrag voor 15 december 2023 te storten. Dit bedrag dient u te storten op de rekening van de CV. Het rekeningnummer van de CV zal eind november 2023 toegestuurd worden.

 • Wanneer worden er aflossingen overgeboekt?

  Vanaf het derde kwartaal 2024 zal elk kwartaal € 625,- per obligatie van € 25.000,- afgelost worden. Uiterlijk 31 december 2030 zal het restant van € 8.750,- per obligatie worden afgelost.

 • Op welk moment wordt mijn deelname aan de m.s. SeaZip Obligaties bevestigd?

  Na het einde van de inschrijvingstermijn wordt uw deelname aan de m.s. SeaZip Obligaties zo snel mogelijk bevestigd.