In minder dan een week tijd, gerekend na de officiële start van de emissie, zijn alle beschikbare m.s. SeaZip 7 en m.s. SeaZip 8 Obligaties geplaatst. Het ging om 20 obligaties à € 25.000, – per schip, goed voor 7,5% vaste rente op jaarbasis bij tweede hypotheekrecht. JR Ship Investments en de rederijgroep zijn verrast door de snelle plaatsing en danken alle investeerders voor het getoonde vertrouwen. Met de emissie is per schip ruim € 500.000, – aan investeringskapitaal gerealiseerd. Rederijgroep JR Shipping zelf neemt met € 400.000, – deel in het eigen vermogen.

Het gerealiseerde investeringskapitaal wordt aangewend voor de aankoop van twee bestaande offshore service schepen – crew transfer vessels. Onder de naam SeaZip 7 en SeaZip 8 gaan ze varen voor SeaZip Offshore Service, de in maritieme diensten voor de offshore windenergie-industrie gespecialiseerde zusteronderneming van rederijgroep JR Shipping. De overdracht vindt binnenkort plaats, de schepen gaan dit lopende seizoen al omzet genereren voor de rederijgroep.

Markt voor offshore service schepen trekt aan

De marktomstandigheden voor dit type crew transfer vessels zijn uitgesproken goed. De ontwikkeling en realisatie van windmolens op zee blijft de komende jaren sterk toenemen, wat de verdienpotentie van m.s. SeaZip 7 en m.s. SeaZip 8 stimuleert. Naast de ingezette inhaalslag na de Covid-19 crisis, bedoeld om in de pas te blijven lopen met de voorgenomen Europese transitie naar duurzame energie, geven de huidige (geo)politieke ontwikkelen de offshore windindustrie een extra impuls. Dit is van gunstige invloed op de vraag naar CTV’s.

Investering met solide rendement

Al voor de officiële start van de succesvol verlopen emissie, in de reserveringsfase, tekende de overweldigende belangstelling voor de obligaties zich af. Investeerders wisten zich aangesproken door deze projectkenmerken:

  • vaste jaarlijkse rentevergoeding van 7,5%;
  • alle verplichtingen onder de obligatie gedekt door een tweede recht van hypotheek;
  • 20 obligaties van € 25.000, per schip;
  • looptijd tot maximaal 31 december 2027;
  • rentevergoeding gaat in na overboeking van het deelnamebedrag en wordt aan het einde van elk kwartaal uitbetaald;
  • een totale obligatielening van € 500.000, – per schip.

Gunstige aankoopprijs

Rederijgroep JR Shipping neemt de 24 PAX jet-propulsion crew transfer vessels (CTV’s) tegen een zeer gunstige aankoopprijs over van een collega rederijbedrijf. Er kon een bedrag worden overeengekomen van, afgerond, € 1,9 miljoen per schip, terwijl de Fair Market Value rond de € 2.250.000, – ligt. Nieuwbouw van vergelijkbare schepen zou uitkomen op minstens € 3,9 miljoen. Met deze bestaande schepen kan SeaZip Offshore Service direct reageren op de marktdynamiek. Met nieuw te bouwen schepen zou dat onmogelijk geweest zijn vanwege materiaalschaarste en vertragingen in de productieketen.

De scherpe aankoopprijs was mogelijk doordat het activiteitenniveau op de markt voor CTV’s in 2020 en 2021 ondanks de uitstekende performance te laag was in relatie tot de financiële positie van de schepen. De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer.

Bron: WindEurope, februari 2022

SeaZip Offshore Service gaat de goed presterende schepen inzetten op projecten binnen haar netwerk in de offshore energie-industrie. Daarbij speelt de toename in de ontwikkeling van windturbineparken in het voordeel van de rederij.

Ontvangt u onze nieuwsbrief (nog) niet?

U kunt zich hiervoor aanmelden.

Houd mij op de hoogte

Terug naar nieuwsoverzicht

Meer weten of een specialist spreken?

JR Ship Investments hecht veel waarde aan open en volledige informatie. U kunt onze medewerkers altijd bellen of mailen. JR Ship Investments is op werkdagen telefonisch te bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier om aan te geven wat wij voor u kunnen betekenen. Dit heeft als voordeel dat u door de juiste specialist wordt gebeld of gemaild met een passend antwoord op uw vragen.

Eelco van der Heide
head of JR Ship Investments
+31 (0)517 - 431 225