Harlingen, 11 mei 2021 – Met een nieuw investeringsinitiatief maakt rederijgroep JR Shipping in Harlingen zich op voor een nieuwe fase in de scheepvaartindustrie. Sinds oktober 2020 zit het segment waarin de rederij gespecialiseerd is, de containerfeedervaart, namelijk weer sterk in de lift. Chartertarieven stijgen substantieel, de vraag naar capaciteit blijft toenemen, de exploitatie van containerfeeder schepen is weer winstgevend, er heerst een nieuwe dynamiek. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, maar ook nieuwe kansen.

Een van die uitdagingen is gelegen in het feit dat de investeerder, die eerder elf schepen van JR Shipping en haar participanten overnam, overweegt om enkele schepen te koop aan te bieden. De schepen maakten eerder deel uit van de JR Fleet Fund CV en varen sinds 2019 binnen de Container Fleet Fund CV, waar bovendien nog vier schepen aan zijn toegevoegd. JR Shipping voert het scheepsmanagement over de betreffende schepen en heeft er geen aandeel in. De rederijgroep profiteert nu dus ook niet van een verkoop.

De verkoopplannen van de investeerder brengen voor JR Shipping wel de mogelijkheid met zich mee om in een nieuwe situatie bestaande en bekende schepen te verwerven en in beheer te houden. De rederij heeft derhalve aan de investeerder aangegeven mee te willen denken over de uitvoering van de verkoopplannen en interesse te hebben in het terugkopen van een of meer van de schepen. Een belangrijke voorwaarde die de rederij hieraan heeft verbonden, is dat de vraagprijs recht zou doen aan de huidige marktprijzen, zodat er een goed investeringsperspectief ontstaat.

Hieruit is de concrete optie ontstaan om enkele schepen ‘terug te kopen’, te beginnen met het m.s. Endeavor. De rederij wil deze mogelijkheid om meerdere redenen benutten. Het schip behoort nog steeds tot de top in haar segment, verkeert in een goede staat en is belangrijk voor het behoud van de omvang en slagkracht van de door JR Shipping beheerde vloot. Bovendien biedt het schip uitstekende verdienperspectieven, gezien de gunstige marktomstandigheden en de huidige verhuurmogelijkheden. De rederij wil het schip uitrusten met een duurzame uitlaatgassenfilterinstallatie om varen met standaard scheepvaartbrandstof mogelijk te maken. Dit verbetert de milieuprestaties én de verdiencapaciteit.

Dit heeft geresulteerd in een optie op een van de schepen, het m.s. Endeavor, met een capaciteit van 750 TEU. De vraagprijs ligt onder de in maart van dit jaar vastgestelde taxatiewaarde. Gezien de goede uitgangspunten heeft rederijgroep JR Shipping besloten tot een nieuw investeringsinitiatief. Achtereenvolgens zal de rederij ter financiering van de aankoop obligaties en participaties op de markt brengen. Alle investeerders die verbonden zijn aan de rederij zijn hiervan op de hoogte gebracht. Zowel de obligaties als de participaties worden openbaar beschikbaar gesteld. Het prospectus van de m.s. Endeavor II Obligaties is binnenkort te downloaden via www.jrshipinvestments.nl.

De vitale functie van zeescheepvaart

Sinds medio 2008 waren investeringen in containerschepen over de gehele wereld lange tijd achtereen verlieslijdend. Echter, sinds oktober 2020 zijn de chartertarieven dusdanig gestegen dat de exploitatie van containerschepen weer winstgevend is. De belangrijkste reden voor de tariefstijging is dat er de afgelopen twaalf jaar meer schepen zijn gesloopt dan dat er nieuwe schepen werden gebouwd. De aanbod van capaciteit nam aanzienlijk af, terwijl de vraag bleef stijgen.

Ontwikkeling chartertarieven containerschepen met de capaciteit van 750 TEU in €­ per dag

Bron: Confeeder Shipping & Chartering, april 2021

Terug naar nieuwsoverzicht

Meer informatie?

Voor antwoord op uw vragen en aanvullende informatie met betrekking tot dit investeringsproject kunt u te allen tijde contact opnemen met JR Ship Investments. Uw vragen zijn welkom.

Eelco van der Heide
head of JR Ship Investments
+31 (0)517 - 431 225