Na een langdurige periode van aftasten, overleggen en onderhandelen kon rederijgroep JR Shipping net voor het einde van het jaar vaststellen dat de continuïteit van JR Fleet Fund CV, waarin elf schepen worden geëxploiteerd, is veiliggesteld. Dit betekent dat de perspectieven voor vennootrelaties beter zijn dan in de maanden die eraan vooraf gingen. Ook voor JR Shipping zelf is de uitkomst positief, want de elf schepen vormen de ruggengraat van de rederij. Met instemming van de vennootrelaties is de lening-vordering van ruim € 126 miljoen overgenomen door de Engelse financier.

De officiële closing van wat we als rederij hebben beleefd als een van de meest unieke transacties in de bijna 25 jaar dat we nu bestaan, vond plaats op 15 december 2017. Iets eerder, op 5 december, ging de Raad van Bestuur van de HSH Nordbank akkoord met de op stapel staande transactie. We hebben dat officiële moment niet afgewacht om onze vennootrelaties te informeren – die moesten we om begrijpelijke redenen al veel te lang in het ongewisse laten – maar gaven kort daarvoor opening van zaken, met een oproep om deel te nemen aan de eerder uitgestelde vennotenvergadering. Tijdens deze vergadering konden we het heuglijke nieuws officieel delen, met het besef dat er geen plaats was voor al te veel enthousiasme, daar de oplossing noodzakelijk was vanwege de nog steeds slecht presterende markt in 2016 en 2017. Dat neemt niet weg dat het bereikte resultaat een nieuwe basis biedt om de elf schepen te blijven exploiteren en ons in te blijven zetten voor perspectiefverbetering voor de betrokken vennootrelaties.

De aanloop naar de oplossing

Aan de cruciale closing van 15 december 2017 gaat een lang verhaal vooraf. JR Fleet Fund CV, gerealiseerd in 2012 in het kader van een noodzakelijke herstructurering voor de betrokken scheeps-CV’s die door de crisis niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen, belandde door een reeks van nieuwe marktegenvallers opnieuw in de gevarenzone. Eind 2015 was al duidelijk dat de situatie op middellange termijn kritiek zou worden als de markt niet structureel zou aantrekken. Vanaf het moment dat de vierde dip in onze markt optrad (zomer 2016) nam de druk verder toe om tijdig tot aanpassingen in de financieringsopzet en –druk te komen. Vennootrelaties zijn steeds over de stand van zaken geïnformeerd, waarbij we helaas niet altijd even concreet konden zijn. We hebben wel open kaart gespeeld over de slechter wordende perspectieven.

Begin 2017 werd duidelijk dat er op korte termijn niet meer aan de financiële verplichtingen voldaan kon worden. Tegelijkertijd werd duidelijk dat HSH Nordbank, waarmee we een uitstekende relatie onderhouden, er op dat moment niet op uit was zijn rechten uit te oefenen, maar zich bereid toonde om over alternatieve oplossingen mee te blijven denken.

Donkere wolken

In september 2017 gaf HSH Nordbank aan er open voor te staan haar betrokkenheid bij JR Fleet Fund CV op een voor alle partijen zo werkbaar mogelijke manier af te ronden. Om die reden hebben we het initiatief naar ons toe getrokken door een Londense financier aan onze belangen te verbinden en HSH Nordbank te overtuigen van het wederzijdse belang van een beheersbare verkoop van al haar vorderingen op de CV.

Een werkbare oplossing

Begin oktober 2017 wisten wij de Londense financier te bewegen om een bod uit te brengen aan de HSH Nordbank, met als doel de lening-vordering van ruim € 126 miljoen van de bank over te nemen en de intentie om in latere instantie een werkbare financieringsstructuur voor de JR Fleet Fund CV te creëren. Medio november viel van de zijde van HSH Nordbank het verlossende woord in de vorm van een ‘agreement on main terms’. De Raad van Bestuur van HSH Nordbank moest nog groen licht geven, maar wij hebben de principeovereenkomst gebruikt om het goede nieuws met onze vennootrelaties te delen en een vergadering uit te schrijven, anticiperend op de datum waarop de Raad van Bestuur bijeen zou komen om de cruciale knoop door te hakken. Dat was op 5 december. Dit alles resulteerde op 15 december 2017 in de officiële closing die ervoor zorgt dat 2017 alsnog met een belangrijke perspectiefverbetering afgesloten kan worden. Er moet nog veel gebeuren, maar op dit moment kunnen we zonder voorbehoud stellen dat JR Fleet Fund CV weer toekomst heeft.

Terug naar nieuwsoverzicht

Meer informatie?

De gerealiseerde herfinanciering betekent: nieuw perspectief voor de betreffende elf containerschepen, de investeerders en rederij.

Wilt u meer weten over deze unieke herfinanciering? Wij staan u graag te woord.

Eelco van der Heide
head of JR Ship Investments
+31 (0)517 - 431 225