2023 was over de hele lijn een bevredigend jaar voor onze scheepvaartgroep. De exploitatie van onze containerfeeder- en offshoredienst voldeed aan kwaliteits- en veiligheidsnormen en was winstgevend. Dit geeft vertrouwen in de gekozen koers: Sharing commitment to sustainability in short sea shipping.

2023 was over de hele lijn een bevredigend jaar voor onze scheepvaartgroep. De exploitatie van onze containerfeeder- en offshoredienst voldeed aan kwaliteits- en veiligheidsnormen en was winstgevend. Dit geeft vertrouwen in de gekozen koers: Sharing commitment to sustainability in short sea shipping.

Deze koers richt zich op het nog duurzamer maken van onze schepen en operaties. JR Shipping Group zet zich in voor duurzaamheid in de short sea shipping, met een scherp oog voor wederzijdse kansen en verdienperspectieven.

Er is veel vooruitgang geboekt in 2023, wat niet wegneemt dat we samen nog een uitdagende weg te gaan hebben. We hebben onze ambities en doelen uiteengezet in een eerste ESG-verslag (Environment, Social, Governance) in 2023 – Sustainability Report 2022/2023 (Engels).

Klantvoordeel door duurzaamheid

Sinds vorig jaar is het grootste deel van onze containerfeeder vloot uitgerust met innovatieve exhaust fuel gas filters (scrubeers), voorzien van een carbon capture system. Dit is een belangrijke stap naar schoner varen. Bovendien bieden de filters onze klanten veel economische voordelen, omdat varen op conventionele brandstof mogelijk blijft.

In ons jaarverslag leest u meer over deze en andere maatregelen op weg naar een duurzamere scheepvaart. Met aan de horizon: de blauwdruk voor een nieuwe generatie containerfeeder schepen in de vorm van ons ECO Feeder programma, ontworpen om snel te anticiperen op de duurzame scheepsbrandstof van de toekomst.

Varen voor offshore wind

Met de inzet van onze SeaZip Crew Transfer Vessels voor de offshore windindustrie blijven we bijdragen aan de energietransmissie. Mede dankzij de tijdige ombouw van de schepen naar een capaciteit van 24 PAX, gerealiseerd in 2022, presteerde de SeaZip-vloot zeer goed. Vrijwel alle schepen waren in 2023 10 maanden fulltime in bedrijf.

De interesse van investeerders in de combinatie van scheepvaart en duurzaamheid geeft extra vertrouwen in de toekomst. De interesse kwam tot uiting in de snelle voortgang van de SeaZip obligatie-uitgifte eind 2023, bedoeld voor vervolgfinanciering van vier SeaZip Offshore Service schepen. Obligaties ter waarde van €6 miljoen konden in slechts zes weken worden geplaatst. JR Ship Investments realiseerde onlangs ook de succesvolle plaatsing van SeaZip 9 Obligaties (vreemd vermogen) en Participaties (eigen vermogen), in totaal werd in korte tijd ruim €4 miljoen aan kapitaal geplaatst waardoor de koopoptie op het schip kon worden gehonoreerd. De overwaarde van het schip, gecombineerd met het huidige momentum in de offshore windindustrie, biedt een solide basis voor een winstgevende investering.

Kijkend naar het eerste deel van 2024 kunnen we concluderen dat de vooruitzichten voor zowel de container feeder als de offshore wind markten goed zijn. JR Shipping Group blijft zich inzetten voor een solide prestatie op zee, voor groei en samenwerking, en voor het zetten van relevante stappen naar sustainability in short sea shipping. Dit doen we het liefst samen met u.

Download Jaarverslag JR Shipping Group 2023/2024

Terug naar nieuwsoverzicht