Vennoten in JR Fleet Fund CV, waarin elf containerfeeder schepen werden geëxploiteerd, is vanaf 7 september jongstleden de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan nieuwe investeringsprojecten. Hiermee hoopte JR Shipping voor de betreffende vennoten een vorm van compensatie te kunnen gaan realiseren voor verlies van geïnvesteerd vermogen, veroorzaakt door de zeer teleurstellende marktomstandigheden waarin de JR Fleet Fund-schepen de afgelopen tien jaar moesten opereren.

De investeringsmogelijkheid betrof de uitgifte van nieuwe participaties in twee schepen uit de JR Fleet Fund CV, de Endurance en Ensemble. Eind september jongstleden werd al duidelijk dat de nieuwe Endurance en Ensemble projecten waarschijnlijk niet gerealiseerd kunnen worden, omdat er nog teveel participaties beschikbaar waren.

Die stand is in de tussentijd onveranderd gebleven. Van de in totaal ruim € 4 miljoen aan beschikbare participaties is er voor in totaal ruim € 1,3 miljoen ingeschreven.

We kunnen dus nu niets anders dan vaststellen dat de nieuwe Endurance en Ensemble projecten niet gerealiseerd kunnen worden en dat er daarom geen ‘transactievergoeding’ verdeeld kan worden en geen Stichting Belanghebbenden opgericht kan worden. De beoogde compensatiemechanismen kunnen dus niet gerealiseerd worden. Vennoten in JR Fleet Fund CV zijn intussen geïnformeerd.

Afwikkeling JR Fleet Fund CV en al haar deelnemende vennootschappen

Nu de nieuwe Endurance en Ensemble projecten niet gerealiseerd kunnen worden, worden de volgende stappen gezet:

  1. De vennoten die zich al hadden ingeschreven ontvangen een bericht dat de inschrijving niet gehonoreerd kan worden.
  2. Alle elf JR Fleet Fund-schepen worden – naar verwachting voor het einde van 2018 – overgedragen aan een nieuw op te zetten exploitatie-bedrijf/fonds, dat door de Engelse financier gecontroleerd en gefinancierd wordt.
  3. JR Fleet Fund CV en al haar deelnemende vennootschappen zullen ontbonden en beëindigd worden, nadat de door JR Fleet Fund CV geëxploiteerde schepen overgedragen zijn. Er kan daarbij niets uitgekeerd worden vanuit JR Fleet Fund CV en al haar deelnemende vennootschappen.
  4. Eind maart 2019 ontvangen de JR Fleet Fund CV vennoten nog de fiscale invulinstructie ten behoeve van de belastingaangifte over 2018.
Terug naar nieuwsoverzicht

Meer informatie?

JR Ship Investments hecht veel waarde aan open en volledige informatie. U kunt onze medewerkers altijd bellen of mailen. JR Ship Investments is op werkdagen telefonisch te bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier op deze website om aan te geven wat wij voor u kunnen betekenen. Dit heeft als voordeel dat u door de juiste specialist wordt gebeld of gemaild met een passend antwoord op uw vragen.

Eelco van der Heide
head of JR Ship Investments
+31 (0)517 - 431 225