In ons laatste jaarverslag schreven wij al dat 2016 een transitiejaar zou worden met verstrekkende gevolgen voor bedrijven die in de scheepvaartindustrie werkzaam zijn. Dat is uitgekomen. Collega-rederijen gingen failliet; fusies en transformaties zetten extra druk op de ketel. Met als gevolg dat veel scheepvaartmarkten in de tweede helft van 2016 opnieuw geconfronteerd werden met tegenvallende resultaten. Ook bij JR Shipping moesten we opnieuw tegenwind accepteren. In ons komende jaarverslag, dat in het voorjaar van 2017 zal verschijnen, gaan we daar gedetailleerd op in. Hier vast wat laatste nieuwsfeiten.

Nieuwe scheepsmanagementopdracht

2016 begon goed. Met het uitschrijven van een nieuwe obligatielening wisten we ons werkkapitaal in korte tijd aan te vullen met € 2.490.000,-. Eén van de doelen die verbonden waren aan de uitgifte van nieuwe JR Shipping Obligaties, was het creëren van new business en uitbouwen van onze ambitie om in opdracht van derden scheepsmanagementopdrachten uit te voeren. In 2016 heeft dit onder meer geresulteerd in een managementopdracht voor het multipurpose schip Espero, dat eerder werd geëxploiteerd door Flinter. Rederijgroep JR Shipping verwacht in 2017 meer managementopdrachten te verwerven.

Goed nieuws over offshore windenergie staat in schril contrast met resultaten 2016

Deze maand werd bekend dat een consortium onder leiding van Shell een grootschalig windmolenpark gaat bouwen en exploiteren voor de kust van Zeeland. Opmerkelijk is dat de Nederlands-Britse oliemaatschappij de aanbesteding gewonnen heeft op een prijs waarmee de Nederlandse overheid zich miljarden aan subsidies bespaart. Dat is goed nieuws voor iedereen die bij offshore windenergie betrokken is.

De markt in 2016

Dit goede nieuwe aan het einde van het jaar staat echter in schril contrast met de praktijk van 2016. Het jaar verliep stroef en teleurstellend voor onze SeaZip offshore service schepen. Kort geleden ontvingen alle investeerders in onze SeaZip schepen informatie over de sterk tegenvallende resultaten. Gedurende 2016 werd het steeds duidelijker dat de activiteiten voor de Noord-Europese service schepen markt achterbleven bij de oorspronkelijke verwachtingen voor dit tijdvak.

Het nieuws over Shell en de ambities om voor de Nederlandse kust meerdere nieuwe, grootschalige parken te realiseren, laat zien dat de activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling en aanleg van windmolenparken op zee vanaf 2017 sterk toenemen. Dit stimuleert de vraag naar service schepen. Tot begin 2016 was er in Europa 11 GW aan windmolenparken op zee geïnstalleerd, in 2016 was er ruim 1 GW ‘under construction’ en er is definitieve overeenstemming over meer nieuwe windmolenparken op zee die gaan zorgen voor een capaciteitstoename van 26,4 GW. Daarnaast staat er op langere termijn nog in totaal ruim 63.5 GW gepland. Alle analisten gaan ervan uit dat de vraag naar service schepen het aanbod uiteindelijk zal overtreffen. Wanneer het kantelpunt plaatsvindt, laat zich echter niet voorspellen.

Update scheepvaartmarkten:
Terugval containerfeeder en multipurpose schepen

Ondanks eerder gematigd optimisme over marktherstel, confronteert 2016 ons ondubbelzinnig op de aanhoudende kwetsbaarheid van de scheepvaartmarkten waarop JR Shipping actief is. De ingrijpende en verwarrende transitiefase die de scheepvaartindustrie doormaakt, is op alle scheepvaartmarkten van negatieve invloed op de tarieven en exploitatieperspectieven.

Markt voor containerfeeder schepen

Het is genoegzaam bekend dat de markt voor containerfeeder schepen al sinds 2008 in een diepe crisis verkeert. In het najaar van 2014 trad een lichte verbetering in. De trend naar meer evenwicht in de vraag naar en de beschikbaarheid van capaciteit zette in 2015 en begin 2016 door. Echter, sinds juni 2016 doen zich opnieuw tariefdalingen voor. Bovendien zien we een lichte trend naar haperingen in de exploitatie, waardoor schepen komen stil te liggen. Charteraars zien zich in 2016 geconfronteerd met tegenvallende opbrengsten en een golf aan fusies en overnames. Het wegvallen van omzet en noodzakelijke kostenbesparingen leiden tot lagere chartertarieven. Of deze tendens in 2017 doorzet, laat zich nog niet voorspellen.

Markt voor multipurpose schepen

Ook de markt voor multipurpose schepen lijkt zich nog nauwelijks aan de crisis te kunnen ontworstelen. Het tariefherstel was in 2015 teleurstellend; gedurende 2016 zijn de tarieven zelfs opnieuw gedaald. Het enige lichtpuntje is het lage niveau van de olieprijzen, dat voorlopig nog lijkt aan te houden. Dit scheelt aanzienlijk in brandstofkosten, wat nog enigszins van positieve invloed is op de resultaten in dit marktsegment.

Nieuwe exploitatiebasis m.s. Esprit en Estime

Met de financierende bank van multipurpose schepen Esprit en Estime, de ING Bank, is overeenstemming bereikt over crisisoverbruggende maatregelen. Deze waren noodzakelijk vanwege de aanhoudend teleurstellende resultaten van beide schepen, veroorzaakt door het aanhoudend slechte klimaat op de markt voor multipurpose schepen.

Aan de maatregelen zijn stringente voorwaarden verbonden, waarmee door investeerders is ingestemd. De rederij heeft alle investeerders steeds tijdig geïnformeerd over de onderhandelingen met ING Bank en resultaten ter goedkeuring voorgelegd. Met de nu gemaakte afspraken is een nieuwe exploitatiebasis gerealiseerd voor beide schepen.

Video toont cultuur op zee: ‘We Are JR Shipping’

Kwaliteit en veiligheid op zee. Dat is en blijft onze core business. En dat realiseren we met teamwork, maritiem vakmanschap en onderling respect. Om onze Nederlandse en niet-Nederlandse zeevarenden optimaal te laten delen in onze bijzondere werkcultuur, hebben we een inspirerende video gerealiseerd. Die willen we u aan het einde van dit jaar niet onthouden.

Terug naar nieuwsoverzicht