In ons nieuwe jaarbericht geven we inzicht in de ontwikkelingen binnen onze organisatie en de scheepvaartindustrie in het algemeen. In het jaarbericht staat onder meer beschreven hoe we er als rederijbedrijf in geslaagd zijn onze bedrijfsvoering bij de uitdagende omstandigheden van de COVID-19-pandemie uit te blijven voeren.

Download Jaarbericht JR Shipping Groep 2020 / 2021

In het jaarbericht staat onder meer beschreven hoe we er als rederijbedrijf in geslaagd zijn onze bedrijfsvoering bij de uitdagende omstandigheden van de COVID-19-pandemie uit te blijven voeren. Dat geldt voor zowel onze offshore service schepen als voor onze containerfeeder schepen. Hier past een woord van waardering voor onze zeevarenden. Enkelen van hen beschrijven in ons jaarbericht hoe ze de afgelopen periode hebben ervaren.

Ook kunt u lezen hoe de markt voor containerfeeder schepen sinds lange tijd substantieel herstel vertoont. Dit herstel trad in oktober 2020 in en zet nu nog steeds door. De te realiseren tarieven zijn dusdanig gestegen dat de exploitatie van containerfeeder schepen eindelijk weer winstgevend is.

Hoewel we ons terdege realiseren dat dit herstel voor veel oud-investeerders te laat komt, zijn we er als rederijbedrijf uiteraard verheugd over. Immers, betere tarieven zijn van groot belang voor de continuïteit van onze organisatie en van de scheepvaart in het algemeen. Want de sector is en blijft essentieel voor de wereldeconomie en ons welzijn.

We durven ons weer te richten op investeringsperspectieven. Sterker nog, vanaf medio mei zijn we een project gestart als reactie op het voornemen van het Engelse investeringsfonds om een aantal schepen uit Container Fleet Fund CV te verkopen. Zo ontstond de mogelijkheid om het m.s. Endeavor aan te kopen. In ons jaarbericht vindt u meer informatie over het project en de wijze waarop de investeringsmogelijkheid is ontstaan. Zowel de m.s. Endeavor II Opportunity Obligaties als de gelijknamige participaties zijn in juni geplaatst.

Gezien het marktklimaat en de intentie van de huidige eigenaar van de door JR Shipping geëxploiteerde schepen in Container Fleet Fund CV om meer schepen te koop aan te bieden, liggen nieuwe, kansrijke investeringsprojecten in de lijn der verwachting.

Terug naar nieuwsoverzicht