Veel investeringsprojecten van JR Ship Investments hebben betrekking op containerfeeder schepen, waarmee rederijgroep JR Shipping zich vanaf 2000 een vooraanstaande marktpositie weet te veroveren. De rederij combineert de aankoop van bestaande schepen met nieuwbouw en weet met de uitgifte van scheepsparticipaties veel investeerders aan zich te binden.

Containerfeeder schepen zijn een onmisbare schakel in de wereldwijde containervaart en cruciaal voor de wereldhandel. Containerschepen op continentale routes kunnen slechts in een beperkt aantal havens laden en lossen. Vanuit deze mainports nemen containerfeeder schepen delen van de lading over voor verdere distributie naar kleinere havens. Deze schepen worden gehuurd en ingezet door containerlijndienstoperators.

Als JR Shipping zich in 2000 op deze markt begeeft, laten groeicijfers van de wereldhandel record op record zien. Tot 2008 maakt de markt voor containerfeeder vaart een enorme expansie door en zien investeerders hun vertrouwen beloond in de vorm van hoge rendementen op scheepsparticipaties. In 2007 is een eerste kentering zichtbaar, die is toe te schrijven aan het cyclische karakter van scheepvaartmarkten. In de tweede helft van 2008 maakt het uitbreken van de kredietcrisis een abrupt einde aan de groei. De wereldhandel stokt, de tarieven voor containerfeeder schepen kennen dieptepunt na dieptepunt.

Ondanks een scala aan overbruggings- en reddingsmaatregelen, ontkomt ook JR Shipping niet aan het noodzakelijkerwijs afstoten van schepen. Het is onvermijdelijk dat geïnvesteerd vermogen verloren gaat.

Ondanks de gevoelige verliezen, toe te schrijven aan de erbarmelijke marktomstandigheden in twaalf zware crisisjaren, maakt de rederij zich op voor een nieuwe fase.

Nieuwe marktdynamiek betekent nieuwe investeringsprojecten

De chartertarieven voor containerfeeder schepen zitten sinds oktober 2020 in de lift. Na twaalf jaar rode cijfers is de exploitatie van containerschepen weer winstgevend. Deze nieuwe marktdynamiek brengt nieuwe investeringskansen in zowel bestaande als nieuw te bouwen schepen met zich mee. In beide gevallen legt de rederijgroep, vanwege de wereldwijde klimaatopgave, nadruk op verduurzamingstechnieken.

De actuele nieuwe dynamiek op de scheepvaartmarkt, die cruciaal is voor ons dagelijkse leven en een gezonde wereldeconomie, is ongekend. In de achterliggende jaren steeg de vraag naar containerschepen sneller dan het aanbod. Het aanbod van containerschepen tot de capaciteitsklasse van 1.499 TEU (twintigvoetcontainers) nam sinds 2009 jaarlijks zelfs met gemiddeld 1 tot 4% af. Intussen groeide de vraag naar schepen in deze klasse door. De nieuwe capaciteitskrapte is de motor achter het huidige, hoge tariefniveau.

Emissienieuws

Wilt u tijdig informatie ontvangen over nieuwe investeringsmogelijkheden? Voor actueel emissienieuws kunt u zich nu vrijblijvend aanmelden.