Eén van de markten waarin JR Ship Investments met scheepsinvesteringen al langere tijd thuis is, is de markt voor containerfeeder schepen. Deze vormen een cruciale schakel in het wereldwijd container zeetransport. Continentaal varende container schepen kunnen slechts in een beperkt aantal wereldhavens laden en lossen. Vanuit die wereldhavens nemen containerfeeder schepen de lading over voor verdere verdeling over kleinere havens. Containerlijndienstoperators huren hun schepen van rederijen.

JR Shipping is gespecialiseerd in short sea shipping.

Scheepsinvesteringen met hoge rendementen

JR Shipping is sinds 2000 actief op de markt voor containerfeeder schepen, deze markt heeft van 2000 tot 2008 een enorme expansie doorgemaakt. Investeerders in containerfeeder schepen hebben daar met hoge rendementen op hun scheepsinvestering van geprofiteerd. Rederijen hebben op hun beurt intensief geïnvesteerd in vlootuitbreiding. Rond 2007 werd een verzadigingspunt bereikt, maar behielden de chartertarieven een goed niveau. De financiële crisis maakte daar echter abrupt een einde aan.

Investeren in consolidatie

Sinds 2015 zit de markt voor containerfeeder schepen weer voorzichtig in de lift. De marktbalans verbeterde, de chartertarieven nemen stapsgewijs toe. Investeren in nieuwbouwschepen is nog niet realistisch, maar er doet zich een nieuw fenomeen voor. De markt voor containerfeeder schepen bevindt namelijk in een dynamische transitiefase. Er wordt gewerkt aan nieuwe financieringsmogelijkheden voor bestaande schepen en aan nieuwe, innovatieve samenwerkingsvormen.

Opportunity Investments

Deze transitiefase brengt zogeheten ‘opportunity investments’ met zich mee. JR Ship Investments analyseert opportunity investments op basis van objectieve rendementscriteria en is permanent alert op realistische marktkansen. Wilt u tijdig geïnformeerd worden over deze bijzondere scheepsinvesteringen, dan kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor ons emissienieuws.