Veel investeringsprojecten van JR Ship Investments hebben betrekking op containerfeeder schepen, waarmee rederijgroep JR Shipping zich vanaf 2000 een vooraanstaande marktpositie weet te veroveren. De rederij combineert de aankoop van bestaande schepen met nieuwbouw en weet met de uitgifte van scheepsparticipaties veel investeerders aan zich te binden. De rederij vertrouwt erop dat de tarieven voor containerfeeder schepen, na een lange en ingrijpende crisisperiode, in de komende jaren geleidelijk verder gaan herstellen.

Containerfeeder schepen zijn een onmisbare schakel in de wereldwijde containervaart en cruciaal voor de wereldhandel. Containerschepen op continentale routes kunnen slechts in een beperkt aantal havens laden en lossen. Vanuit deze mainports nemen containerfeeder schepen delen van de lading over voor verdere distributie naar kleinere havens. Deze schepen worden gehuurd en ingezet door containerlijndienstoperators.

Hoge rendementen

Als JR Shipping zich in 2000 op deze markt begeeft, laten groeicijfers van de wereldhandel record op record zien. Tot 2008 maakt de markt voor containerfeeder vaart een enorme expansie door en zien investeerders hun vertrouwen beloond in de vorm van hoge rendementen op scheepsparticipaties. In 2007 is een eerste kentering zichtbaar, die is toe te schrijven aan het cyclische karakter van scheepvaartmarkten. In de tweede helft van 2008 maakt het uitbreken van de kredietcrisis een abrupt einde aan de groei. De wereldhandel stokt, de tarieven voor containerfeeder schepen kennen dieptepunt na dieptepunt.

Marktherstel na zware crisisjaren

Ondanks een scala aan overbruggings- en reddingsmaatregelen, ontkomt ook JR Shipping niet aan het noodzakelijkerwijs afstoten van schepen. Het is onvermijdelijk dat geïnvesteerd vermogen verloren gaat. De rederij en haar investeerders zien zich medio 2018 geplaatst voor de noodzaak om een aantal schepen over te dragen aan een Engelse financier. Vennootrelaties stemmen met deze overdracht in.

Opportunity Investments

Ondanks de gevoelige verliezen, toe te schrijven aan de erbarmelijke marktomstandigheden in tien zware crisisjaren, maakt de rederij zich op voor een nieuwe fase. Daarin blijft het vizier gericht op de markt voor containerfeeder schepen. Investeringsprojecten zullen op de eerste plaats gericht zijn op opportunity investments, investeringskansen die samenhangen met het nu nog uitzonderlijke prijsniveau op de markt voor tweedehands schepen, in combinatie met de herstellende marktomstandigheden. Met schepen die op het juiste moment worden aangekocht en met een optimale balans in vreemd en eigen vermogen worden gefinancierd, kunnen bij de huidige marktomstandigheden weer goede rendementen worden gerealiseerd.

Emissienieuws

Wilt u tijdig informatie ontvangen over nieuwe investeringsmogelijkheden? Voor actueel emissienieuws kunt u zich nu vrijblijvend aanmelden.