Disclaimer voor het gebruik van de website www.jrshipinvestments.nl

Copyright

© JR Ship Investments BV

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur, zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van JR Ship Investments is vermenigvuldig van deze site of enig onderdeel ervan niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van JR Ship Investments.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die is en wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan JR Ship Investments BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. JR Ship Investments BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de bereikbaarheid van de site, noch met de ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden

Eventueel op deze site opgenomen informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. JR Shipping BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.