JR Ship Investments is voor 100% verbonden met de Nederlandse zeescheepvaart en dé Nederlandse specialist in scheepsinvesteringen. Als dochteronderneming van rederijgroep JR Shipping, gevestigd in Harlingen, focust JR Ship Investments op investeringsmogelijkheden en – kansen in scheepvaartmarkten met groeipotentie.

Investeren in containerfeeder en multipurpose schepen

JR Ship Investments heeft veel investeringsprojecten voor containerfeeder en multipurpose schepen gerealiseerd. Deze projecten droegen in belangrijke mate bij aan de financiering van de JR Shipping vloot en aan de financiering van schepen van collega-rederijen.

Investeren in offshore service schepen

In 2014 en 2015 wist JR Ship Investments in korte tijd met succes participaties te plaatsen voor vier schepen van SeaZip Offshore Service, dochteronderneming van JR Shipping die zich richt op ondersteuning bij realisatie en onderhoud van windturbineparken op zee en offshore olie & gasinstallaties.

Investeren in de toekomst

JR Shipping investeert actief in de verduurzaming van de scheepvaart. Binnen ons specialisme, short sea shipping, ondernemen we en ondersteunen we initiatieven die zich richten op het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en de noodzakelijke transitie naar hernieuwbare brandstof. Ambities en doelen hebben we vastgelegd in toetsbaar ESG-beleid. Hier is in 2022 organisatiebreed hard aan gewerkt. In 2023 hebben we onze eerste ESG-rapportage uitgebracht. U kunt het Sustainability rapport hier downloaden (Engels).

Alert op opportunity investments met de toegevoegde waarde van verduurzaming

De markt voor containerschepen komt van ver. Ruim twaalf jaar moesten rederijbedrijven als JR Shipping met lede ogen aanzien hoe vracht- en chartertarieven dieptepunt na dieptepunt beleefden. Sinds de kredietcrisis van 2008 verkeerden de diverse scheepvaartmarkten in zwaar weer. Er waren enkele oplevingen, maar die konden een opeenvolging van saneringen en faillissementen niet voorkomen. Ook JR Shipping moest met pijn in het hart accepteren dat geïnvesteerd vermogen verloren ging, ondanks diverse maatregelen om dat te voorkomen.

Gezien de nieuwe marktdynamiek, die wijst op een blijvend hoog tariefniveau voor containerschepen, liggen nieuwe, kansrijke investeringsprojecten in zowel bestaande als nieuw te bouwen schepen in de lijn der verwachting. In beide gevallen legt de rederijgroep, vanwege de wereldwijde klimaatopgave, nadruk op verduurzamingstechnieken. Als u tijdig over nieuwe investeringsmogelijkheden geïnformeerd wilt worden, kunt u zich hier vrijblijvend voor aanmelden.

Vertrouwen van particuliere en zakelijke investeerdersrelaties

Met de scheepvaart- en marktexpertise van JR Shipping kunt u zich op een realistische manier oriënteren op nieuwe scheepsinvesteringen in diverse scheepvaartmarkten die interessante mogelijkheden kennen. JR Ship Investments is niet alleen specialist in emissies van participaties in scheeps-CV’s, maar heeft ook knowhow in de uitgifte van scheeps- en bedrijfsobligaties. Bovendien onderhoudt JR Ship Investments intensieve relaties met investeerders die kiezen voor investeren in scheepvaart. JR Ship Investments voorziet investeerders systematisch van markt- en scheeps-CV-specifieke informatie.

Video toont cultuur op zee: ‘We Are JR Shipping’

Kwaliteit en veiligheid op zee. Dat is en blijft onze core business. En dat realiseren we met teamwork, maritiem vakmanschap en onderling respect. Om onze Nederlandse en niet-Nederlandse zeevarenden optimaal te laten delen in onze bijzondere werkcultuur, hebben we een inspirerende video gerealiseerd.