JR Ship Investments is voor 100% verbonden met de Nederlandse zeescheepvaart en dé Nederlandse specialist in scheepsinvesteringen. Als dochteronderneming van rederijgroep JR Shipping, gevestigd in Harlingen, focust JR Ship Investments op investeringsmogelijkheden en – kansen in scheepvaartmarkten met groeipotentie.

Investeren in offshore service schepen

Eén van die markten is de groeimarkt voor offshore service schepen. In 2014 en 2015 wist JR Ship Investments in korte tijd met succes participaties te plaatsen voor 4 schepen van SeaZip Offshore Service, de zusteronderneming van JR Shipping die zich richt op ondersteuning bij realisatie en onderhoud van windturbineparken op zee en offshore gas- en olie-installaties. Met gedegen projecteigenschappen en realistische rendementsperspectieven wist JR Ship Investments een grote groep particuliere en zakelijke investeerders in scheepvaartprojecten aan te spreken. Lees meer over investeren in service schepen voor offshore energie.

Investeren in containerfeeder en multipurpose schepen

In eerdere jaren bouwde JR Ship Investments bij investeerders een bijzondere reputatie op met investeringsprojecten voor containerfeeder en multipurpose schepen. Deze projecten droegen in belangrijke mate bij aan de financiering van de JR Shipping vloot en aan de financiering van schepen van collega-rederijen.

Alert op opportunity investments

Tot het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008 brengen investeringen in containerfeeder schepen bij JR Ship Investments rendementen op die de prospectusprognoses vaak overstijgen. De crisis zette de scheepvaartwereld en daarmee de rendementen op investeringen in containerfeeder en multipurpose schepen onder zware druk. JR Ship Investments bleef en blijft zijn investeerders informeren en begeleiden en leverde de afgelopen jaren een actieve bijdrage aan diverse maatregelen waarmee kon worden voorkomen dat investeerders hun geïnvesteerd vermogen definitief verloren zagen gaan. In het verlengde van de crisis focust JR Ship Investments op zogeheten ‘opportunity investments’, die samenhangen met de transitiefase waarin veel scheepvaartmarkten verkeren. Als u tijdig over deze bijzondere scheepsinvesteringen geïnformeerd wilt worden, kunt u zich hier vrijblijvend voor aanmelden.

Vertrouwen van particuliere en zakelijke investeerdersrelaties

Met de scheepvaart- en marktexpertise van JR Shipping kunt u zich op een realistische manier oriënteren op nieuwe scheepsinvesteringen in diverse scheepvaartmarkten die in de huidige herstelfase interessante mogelijkheden kennen. JR Ship Investments is niet alleen specialist in emissies van participaties in scheeps-CV’s, maar heeft ook knowhow in de uitgifte van waardevaste scheeps- en bedrijfsobligaties. Bovendien onderhoudt JR Ship Investments intensieve relaties met investeerders die kiezen voor investeren in scheepvaart. Door investeerders systematisch te voorzien van markt- en scheeps-CV-specifieke informatie en dankzij kernwaarden als realisme, transparantie en betrokkenheid, geniet JR Ship Investments het vertrouwen van ruim 3.500 investeerdersrelaties.

Video toont cultuur op zee: ‘We Are JR Shipping’

Kwaliteit en veiligheid op zee. Dat is en blijft onze core business. En dat realiseren we met teamwork, maritiem vakmanschap en onderling respect. Om onze Nederlandse en niet-Nederlandse zeevarenden optimaal te laten delen in onze bijzondere werkcultuur, hebben we een inspirerende video gerealiseerd.