Meer informatie over privacy & cookies op de website www.jrshipinvestments.nl

Wij, AS Shipping Group BV moedermaatschappij van JR Ship Investments BV en daarbij betrokken CV’s waarvoor zij het management uitvoeren, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van vertrouwelijke gegevens, waaronder uw persoonsgegevens. Met deze gegevens dient zorgvuldig en vertrouwelijk mee om te gaan. Dit in uw belang, maar ook in ons belang. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens worden verwerkt, waarom, wie de gegevens verstrekt en voor hoe lang deze gegevens worden bewaard. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. AS Shipping Group BV hanteert de daarbij behorende bepalingen die voorgeschreven zijn in de Algemene Verordening Gegevensbewaring (AVG). Mocht u hier vragen over hebben dan helpen wij u graag. U kunt ons bereiken op privacy@jrshipping.com en/of via +31 (0)517 – 431 225.

Privacy

De persoonsgegevens hebben als doel om een inschrijving, bestelling of facturatie te kunnen uitvoeren ten behoeve van de goederen of diensten die u heeft afgenomen en deze goederen of diensten te kunnen leveren. Hierbij maken wij gebruik van uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk te kunnen communiceren met u.

De communicatie geschiedt via een nieuwsbrief, persoonlijke mail of telefoongesprek. Voor de nieuwsbrief en accountregistratie dient vooraf toestemming te zijn gegeven. Deze toestemming kan op elk moment eenzijdig worden ingetrokken. Lees hier meer over in onze privacy disclaimer.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij verkrijgen gegevens doordat u van onze producten en diensten gebruikmaakt en door de contactmomenten die u met ons heeft gehad. Denk hierbij aan bronnen zoals het invullen van een contact- en/of sollicitatieformulier op één van onze websites, inschrijving voor de nieuwsbrief of het ontvangen van een e-mail.

Welke gegevens slaan wij op?

Bij het gebruik of aanschaf van onze diensten/producten hebben wij te maken met uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt. Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

 • bedrijfsnaam/organisatie
 • geslacht
 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoon-/faxnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • investering- en daarbij behorende participatiegegevens

Behalve uw persoonsgegevens hebben wij ook te maken met uw digitale en technische voetafdruk, die u plaatst door uw online bezoek aan één van de websites van AS Shipping Group BV. Zodoende ontvangen wij informatie over uw activiteiten op onze website, informatie over uw browsegedrag, uw IP-adres en uw locatiegegevens. Het IP-adres is geanonimiseerd.

Het opslaan van uw persoonsgegevens

De verantwoording voor het veilig opslaan van uw gegevens ligt bij AS Shipping Group BV. Wij slaan uw gegevens op via hostingmaatschappij Combell BV. Met deze data-opslagpartijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is of wettelijk is bepaald.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens uit onze database

Het is te allen tijde mogelijk uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of permanent uit onze database te laten verwijderen. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij ons via privacy@jrshipping.com. AS Shipping Group BV zorgt ervoor dat dit verzoek op een zorgvuldige manier verwerkt wordt.

Delen van persoonsgegevens door AS Shipping Group BV met derden

Onder derden verstaan wij onze leveranciers van programma’s en businesspartners. Indien noodzakelijk wordt er, in opdracht van u of krachtens een wettelijke verplichting, een verwerkersovereenkomst opgesteld. Met onze leveranciers en businesspartners hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is gesloten, worden onder geen beding persoonsgegevens verstrekt. De verantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij AS Shipping Group BV.

Leveranciers

Onder leveranciers die gebruikmaken van persoonsgegevens verstaan wij leveranciers die softwareprogramma’s aan ons leveren. Met deze leveranciers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Businesspartners

Onder businesspartners verstaan wij instanties die ons ondersteunen bij onze werkzaamheden. Denk daarbij aan marketingbureaus, boekhouders en administratiekantoren. Deze instanties mogen gebruik maken van persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst zoals benoemd in het hoofdstuk over Privacy.

Mailing

Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in producten of diensten, aanbiedingen van producten of diensten of andere inhoudelijke informatie, gebruiken wij een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt verzonden aan alle e-mailadressen van gebruikers die ons toestemming hebben gegeven om benaderd te worden voor promotionele doeleinden en/of de verstrekking van noodzakelijke klantinformatie.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief wordt het mailingprogramma MailChimp gebruikt. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst gesloten. Het is te allen tijde mogelijk om uw voorkeuren aan te passen of om u uit te schrijven voor de mailing. Uw mailadres wordt permanent van de mailinglijst verwijderd middels een beveiligde web-omgeving van MailChimp. Wij, AS Shipping Group BV, blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens.

Cookies

Dit stuk is voor websites zonder cookie-bar. Met een cookie bar is een standaard stuk te plaatsen via de plugin van cookiebot.com.

Een cookie is een figuurlijke koekkruimel die een digitaal spoor achterlaat tijdens een bezoek aan de website met uw desktop, telefoon of tablet. Deze cookies worden opgeslagen in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt. De AVG benoemt vier verschillende soorten cookies, noodzakelijke cookies, statistische cookies, voorkeurscookies en marketingcookies.

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren kan functioneren. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.
 • Statistische cookies: deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website. Deze gegevens worden geanonimiseerd. Voor deze cookies dient toestemming te worden verleend door de bezoeker.
 • Voorkeurscookies: deze cookies zorgen ervoor dat uw voorkeursinstellingen worden opgeslagen, zoals taalvoorkeur en het onthouden van artikelen in uw winkelmandje. Voor deze cookies dient toestemming te worden verleend door de bezoeker.
 • Marketingcookies: voor het laten zien van informatie van derden, denk aan YouTube-videocontent, Facebook-posts of afbeeldingen van een externe website (embedded content). Zonder uw toestemming kan de website deze content niet tonen. Voor deze cookies dient toestemming te worden verleend door de bezoeker.

Details over de cookies die wij gebruiken is opgenomen in de cookiebanner op onze website.

Cookies verwijderen

Er zijn twee mogelijkheden om cookies tegen te gaan. U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen en uw kunt uw cookies verwijderen in uw browser. Door het uitzetten of verwijderen van cookies kunt u niet meer alle functionaliteiten van onze website gebruiken. Dit kan ten koste gaan van het gebruikersgemak.

Volgens de wet mogen wij noodzakelijke cookies plaatsen in uw browser. Onder noodzakelijke cookies verstaan wij cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.

Wijzigingen privacy- en cookiebeleid

In de nabije toekomst kan het privacy- en cookiebeleid aangepast worden. Op basis hiervan raden wij u dan ook aan deze pagina te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als de wijzigingen zeer ingrijpend zijn, zullen wij dit op een duidelijke en opvallende wijze met u communiceren.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over privacy? Dan verwijzen wij u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor specifieke vragen, opmerkingen of klachten omtrent uw privacy, kunt u terecht bij: AS Shipping Group BV, privacy@jrshipping.com en/of via +31 (0)517 – 431 225.