JR Ship Investments heeft diverse scheepsinvesteringen gefaciliteerd in de markt voor multipurpose schepen. Deze ‘vrachtwagens van de zee’ zorgen wereldwijd voor efficiënt transport van losse bevrachting als hout, staal, concentraten, en dergelijke. Dit gebeurt op time charter basis, waarbij bevrachters de schepen voor een langere periode inhuren, of op basis van de ‘spotmarkt’, waarbij de vracht en bestemming bepalend zijn voor de duur van de reis en de overeenkomst.

Fiscaal aantrekkelijke scheepsinvestering

Rederijgroep JR Shipping exploiteert diverse compacte multipurpose schepen, afgestemd op het specialisme van de rederij: short sea shipping. In 1993 begon de rederij als kapitein/eigenaarbedrijf met één multipurpose schip. In 2000 verlegde de rederij zijn koers naar de containerfeeder vaart, maar sinds 2008 past de multipurpose vaart in het diversificatiebeleid van de rederijgroep. De multipurpose schepen zijn gefinancierd met behulp van eigen vermogen van zowel particuliere als zakelijke investeerders. Tijdens de crisisjaren was JR Ship Investments één van de eerste specialisten in scheepsinvesteringen die de fiscaal aantrekkelijke ‘maatschap scheepsinvestering’ introduceerde en daarmee anticipeerde op maatregelen om economische groei te stimuleren.

Opportunity Investments

Investeren in nieuwe tonnage lijkt op dit moment niet realistisch. De herstelfase waarin de markt verkeert, brengt wel zogeheten ‘opportunity investments’ met zich mee. Dit kan de herfinanciering van bestaande schepen betreffen, of de acquisitie van tonnage die ver onder de marktprijs wordt aangeboden. JR Ship Investments volgt de markt op de voet en is scherp op dergelijke ‘opportunity’s’. Maar niet tegen elke prijs. Kernvoorwaarde is dat investeerders bij minimale risico’s relevante rendementen behalen op hun scheepsinvestering. Wilt u tijdig op de hoogte zijn van eventuele opportunity investments? Dan kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor ons emissienieuws.