JR Ship Investments heeft diverse scheepsinvesteringen gefaciliteerd in de markt voor multipurpose schepen. Deze ‘vrachtwagens van de zee’ zorgen wereldwijd voor efficiënt transport van losse bevrachting als hout, staal, concentraten, en dergelijke. Dit gebeurt op time charter basis, waarbij bevrachters de schepen voor een langere periode inhuren, of op basis van de ‘spotmarkt’, waarbij de vracht en bestemming bepalend zijn voor de duur van de reis en de overeenkomst.

Opportunity Investments

Investeren in nieuwe tonnage lijkt op dit moment niet realistisch. De herstelfase waarin de markt verkeert, brengt wel zogeheten ‘opportunity investments’ met zich mee. Dit kan de herfinanciering van bestaande schepen betreffen, of de acquisitie van tonnage die ver onder de marktprijs wordt aangeboden. JR Ship Investments volgt de markt op de voet en is scherp op dergelijke ‘opportunity’s’. Maar niet tegen elke prijs. Kernvoorwaarde is dat investeerders bij minimale risico’s relevante rendementen behalen op hun scheepsinvestering. Wilt u tijdig op de hoogte zijn van eventuele opportunity investments? Dan kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor ons emissienieuws.