Als u overweegt te investeren in scheepvaart, biedt de groeimarkt voor offshore service schepen interessante perspectieven. Rederijgroep JR Shipping is sinds 2010 actief op deze markt via SeaZip Offshore Service, dat op dit moment zes moderne offshore service catamarans in de vaart heeft.

Scheepsinvesteringen

Offshore service schepen van SeaZip zijn gebouwd voor vervoer van personeel en equipment naar locaties op zee waar offshore energie wordt gewonnen. De schepen zijn breed inzetbaar; voor zowel de offshore windenergie als voor de gas- en olie-industrie. De nadruk ligt echter op de internationale industrie die zich toelegt op één van de belangrijkste energiebronnen van de toekomst: hernieuwbare offshore windenergie.

Markt voor offshore service schepen

SeaZip Offshore Service focust op de opkomende markt van windmolenparken op zee. Deze maakt sinds 2014 een aanzienlijke groei door. De activiteiten op deze internationale markt staan welliswaar tijdelijk onder druk. Feit is dat er voor de komende jaren zeer veel grotendeels grootschalige windturbineparken worden gerealiseerd, wat in lijn ligt met de Europese ambitie om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Voor Noord-Europa is windenergie hierbij de primaire bron.

Een trend binnen de industrie voor offshore windenergie is de aanleg van turbineparken op steeds grotere afstand van de kust. Dit vergt een speciaal type service schepen, dat onder alle omstandigheden dienst kan doen en 100% efficiency en veiligheid garandeert. Dit is het type service schepen waar SeaZip Offshore Service op focust en waarvoor toenemende schaarste wordt voorzien. Met name in 2014 en 2015 hebben de SeaZip service schepen vrijwel onafgebroken diensten gedraaid. Voor 2017 en volgende jaren staan veel projecten op stapel. Synchroon aan die marktverwachtingen zal SeaZip Offshore Service uitbreiding en differentiatie van haar vloot blijven onderzoeken. Dit kan op korte termijn deuren openen naar nieuwe mogelijkheden om te investeren in service schepen.

Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor toezending van emissienieuws.

Naar de website van SeaZip Offshore Service