Als u overweegt te investeren in scheepvaart, biedt de groeimarkt voor offshore service schepen interessante perspectieven. Rederijgroep JR Shipping is sinds 2010 actief op deze markt via SeaZip Offshore Service.

Markt voor offshore service schepen

De markt voor offshore service schepen die worden ingezet bij de aanleg en exploitatie van windturbineparken op zee, kent sinds 2014 een aanzienlijke groei. In 2015 beleefde de markt een hoogtepunt met een recordaantal opgeleverde projecten. Als gevolg hiervan maakte de industrie sinds 2016 een tijdelijke pas op de plaats. Sinds het voorjaar van 2018 nemen de activiteiten weer toe.

De komende jaren worden er veel, grotendeels grootschalige offshore windturbineparken gerealiseerd. Dit ligt in lijn met de Europese ambitie om in het kader van het Parijse Klimaatakkoord de CO2-uitstoot terug te dringen door middel van een ingrijpende energietransitie. Voor Noord-Europa is wind de primaire hernieuwbare energiebron. Daarbij verschuift de productie van land naar zee.

24/7 inzetbaar

Met haar zes Fast Crew Suppliers speelt SeaZip Offshore Service succesvol in op de vraag naar robuuste, wendbare service schepen die 24/7 inzetbaar zijn op volle zee. Te realiseren windturbineparken liggen steeds verder uit de kust, wat hoge eisen stelt aan de performance van de schepen en haar bemanning. De markt eist honderd procent veiligheid en efficiency. In 2014 en 2015 draaiden de schepen van SeaZip vrijwel onafgebroken diensten. Na 2016 en 2017, worden er sinds het voorjaar van 2018 worden weer betere bedrijfsresultaten gerealiseerd.

Naar de website van SeaZip Offshore Service