JR Shipping zet zich in voor goederentransport over zee, ook tijdens de coronacrisis. Aan boord van de schepen en binnen de walorganisatie zijn, in overeenstemming van de RIVM-richtlijnen, alle maatregelen getroffen om cruciale zeetransportprocessen op een veilige manier doorgang te laten vinden. De rederij rapporteert hierover in haar onlangs verschenen Jaarbericht 2019/2020. In dit bericht schetst JR Shipping de eerste contouren van de gevolgen die de wereldwijde coronapandemie heeft op de internationale containerfeeder vaart en op de bedrijfsvoering.

JR Shipping blijft volledig operationeel

Welke impact de coronacrisis zal hebben op de nog maar net herstelde scheepvaartindustrie is niet te overzien. Maar dat de scheepvaart opnieuw schade lijdt staat vast. Sinds het uitbreken van de crisis is het internationale containeraanbod in korte tijd scherp gedaald. Als containerfeeder-specialist ondervindt ook rederijgroep JR Shipping hier de eerste gevolgen van. Zo blijkt uit het JR Shipping Jaarbericht 2019/2020.

Transport over zee is cruciaal

Doordat de rederij veelal werkt met langer lopende chartercontracten zijn de gevolgen op dit moment nog te overzien. Maar tijdelijke tariefverlagingen lijken onvermijdelijk nu de wereldhandel op veel fronten stagneert. De prioriteit van de rederij ligt bij de continuïteit van de dienstverlening van haar schepen. Immers, internationaal transport over zee vervult een cruciale functie voor de bevoorrading van de samenleving.

Inzet zeevarenden verdient respect

Alle containerfeeder schepen van JR Shipping varen op dit moment. Dit stelt extra hoge eisen aan de bemanning op zee. Er gelden aan boord van de schepen speciale procedures en bemanningsleden worden nauwelijks afgelost om te voorkomen dat het coronavirus een kans krijgt om aan boord te komen. Onze zeevarenden leveren topprestaties. Hun inzet verdient respect.

Nieuwe uitdagingen

Onze SeaZip offshore service-vloot ligt sinds het uitbreken van het coronavirus nagenoeg stil. Vrijwel alle O&M-activiteiten in de offshore windenergie zijn uitgesteld en contracten zijn opgeschort. 2020 dreigt een ‘verloren jaar’ te worden. Hierdoor dienen zich voor scheepseigenaren, -financiers en investeerders nieuwe uitdagingen aan die alleen samen kunnen worden opgelost. In haar Jaarbericht 2019/2020 bericht de rederij hier uitgebreid over.

2019 – grond voor gematigd optimisme

De rederij begon met een zeker optimisme aan 2019. Eind 2018 werd een nieuwe basis gelegd onder de exploitatie van elf containerfeeder schepen en voorbereidingen getroffen voor de overname van nog eens vier schepen. Bovendien was de rederij verzekerd van het management over drie containerfeeder schepen van derden. De ontwikkelingen op de containerfeeder markt waren goed. Dit was voor de rederij een extra aanleiding om halverwege 2019 nog een schip aan te kopen. De belangstelling voor deze opportunity investment was groot. Het schip vaart inmiddels tegen marktconforme tarieven onder de naam m.s. Energy.

2020 en verder…

De rederijgroep leverde in 2019 goede operationele prestaties en begon optimistisch aan 2020 met de verantwoordelijkheid voor twintig containerfeeder schepen, zes offshore service schepen, één offshore survey schip en één Tall Ship (Clipper Stad Amsterdam). De vooruitzichten voor zowel de containerfeeder markt als de markt voor service en survey schepen voor de offshore energie-industrie waren goed.

De uitbraak en snelle verspreiding van het coronacrisis, begin 2020, wierp een donkere schaduw over alle vooruitzichten. Wat de uiteindelijke impact van deze nieuwe wereldwijde crisis zal zijn, laat zich niet voorspellen. JR Shipping blijft zich inzetten voor excellence in short sea shipping en neemt haar volle verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van iedereen die bij de cruciale transportprocessen betrokken is.

Download jaarbericht JR Shipping 2019/2020

Terug naar nieuwsoverzicht