De scheepvaartindustrie zet nu de koers uit naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering waarin winstgevend en duurzaam varen hand in hand gaan. Als specialist in short sea shipping investeert JR Shipping in concrete maatregelen om de ecologische voetafdruk van haar activiteiten te verkleinen. In het zojuist verschenen jaarverslag belicht de rederij haar koers naar Excellence in Sustainable Short Sea Shipping.

Het jaarverslag van de groep beslaat zowel de activiteiten en resultaten van 2022 als een groot deel van 2023 samen. Voor deze indeling is gekozen omdat 2023 een belangrijk jubileumjaar is voor de rederij. JR Shipping werd in 1993 opgericht door Jan Reier Arends. Als kapitein/eigenaar richtte hij zich op multipurpose scheepvaart.

Met de komst van scheepswerktuigkundige Sander Schakelaar in 2000 is het bedrijf succesvol overgestapt op containerfeeder shipping. Samen hebben Arends en Schakelaar de rederij naar haar huidige positie geleid. Met een aanzienlijke containerfeeder vloot en offshore service vloot speelt de rederij een belangrijke rol in beide short sea shipping segmenten.

Op weg naar duurzame scheepvaart

Tot zover – kort en bondig – de geschiedenis die vanwege het 30-jarig bestaan puntsgewijs in het groepsverslag wordt gepresenteerd. Voor het overige richt het verslag zich op de toekomst van zowel de scheepvaart als de rederij. Die toekomst staat in het teken van maatregelen die leiden tot duurzame scheepvaart.

Hoge ambities, duidelijke doelen

De JR Shipping Group heeft haar ambities en doelen op dit gebied ondubbelzinnig vastgelegd. In 2022 werd het eerste JR Shipping Sustainability Report gepubliceerd. Hiermee verplicht de rederijgroep zich om jaarlijks verantwoording af te leggen over de impact van haar bedrijfsvoering op milieu, klimaat en maatschappij.

In het groepsverslag worden reeds genomen maatregelen en nieuwe initiatieven toegelicht. Zo zijn in 2022 en 2023 alle containerfeeder schepen van JR Shipping uitgerust met geavanceerde filtratiesystemen en voorbereid op de toepassing van een innovatief carbon capture systeem. De scheepvaartgroep bracht ook verschillende partijen samen voor de nieuwbouw van een reeks energie-efficiënte droge lading-schepen die 50-90% minder CO2 zullen uitstoten. Verwacht wordt dat meer samenwerkingsprojecten de duurzaamheidsambities van de industrie de komende jaren zullen versnellen.

De containerfeeder schepen van JR Shipping staan extra goed aangeschreven bij containerlijnvaartmaatschappijen sinds de duurzaamheidsmaatregelen die zijn genomen. De prestaties waren bovengemiddeld in 2022 en 2023. De schepen van SeaZip Offshore Service presteerden ook uitstekend in 2022 en 2023. De vraag naar de 24 PAX-schepen van SeaZip blijft groeien nu de Europese ambities om van de Noordzee de grootste groene energiecentrale ter wereld te maken, vorm krijgen.

Vertrouwen in groene koers

Voor vier van de SeaZip serviceschepen wist de rederij de weg vrij te maken voor een toekomstbestendige herfinanciering met de succesvolle uitgifte van SeaZip Obligaties. De uitgifte, uitgevoerd door JR Ship Investments, startte in november. In minder dan twee maanden waar alle SeaZip Obligaties met een totale waarde van € 6 miljoen geplaatst. Dit succes laat zien dat investeerders vertrouwen hebben in de groene koers die rederijgroep JR Shipping vaart. Als emissiespecialist zal JR Ship Investments zich dan ook blijven richten op scheepvaartinvesteringen met een duurzame dimensie.

Download Jaarverslag JR Shipping Groep 2022 / 2023

Terug naar nieuwsoverzicht