Ondanks het coronavirus wist rederijgroep JR Shipping de continuïteit en veiligheid van goederentransport in 2020 zeker te stellen. Bemanningsleden voerden hun werkzaamheden vaak onder extreem moeilijke omstandigheden uit, maar stonden garant voor het hoge kwaliteitsniveau van de maritieme dienstverlening. De scheepvaartmarkten waarop de rederij actief is kenden de eerste helft van het jaar een terugslag als gevolg van Covid 19, maar herstelden zich in de tweede helft van 2020

Rederijgroep focust in coronatijd op continuïteit van goederentransport en veiligheid van zeevarenden

Toen het coronavirus begin 2020 vanuit China in een razend tempo wereldwijd om zich heen greep, werd snel duidelijk dat zich een crisis van ongekende omvang aandiende. Het was allereerst een gezondheidscrisis die diep zou ingrijpen in de persoonlijke sfeer en het sociale leven. Door noodzakelijk overheidsingrijpen kwam ook de internationale transportsector, cruciaal voor onze welvaart, onder druk te staan.

Van voorzichtig optimisme naar nieuwe alarmfase

De ongekende crisis sloeg toe op een moment waarop scheepvaartmarkten zich structureel leken te herstellen. Ook rederijgroep JR Shipping zag na een lange reeks van teleurstellende jaren weer enig licht aan het einde van de tunnel. 2019 gold als overgangsjaar naar een nieuwe fase in het 25-jarig bestaan van de onderneming. De vooruitzichten voor 2020 waren voorzichtig optimistisch, maar naarmate het eerste kwartaal verstreek kwam de wereld – en dus ook de scheepvaart – in een ontwrichtende alarmfase te verkeren.

Doordat de containerfeeder schepen van JR Shipping grotendeels varen binnen relatief langlopende chartercontracten, was de impact op de exploitatieresultaten aanvankelijk gering. De SeaZip offshore service schepen ondervonden wel direct de gevolgen van corona-uitbraak. Projecten kwamen stil te liggen, servicecontracten werden opgeschort. De directie moest snel bijschakelen om voor de SeaZip-vloot nogmaals overbruggende maatregelen te treffen. Dit lukte voor de SeaZip 3 t/m 6, waarmee opnieuw een basis voor continuïteit gelegd is. Van SeaZip 1 en 2, waarvoor een afwijkende financieringsstructuur bestond, kon op een gestructureerde manier afscheid worden genomen.

Wisselende impact op scheepvaartmarkten

Zodra de eerste coronagolf over zijn piek heen was, de goederenstroom uit China weer op gang kwam en overheden wereldwijd de teugels lieten vieren, leek de economie vanaf afgelopen zomer relatief snel te herstellen. Alle schepen in de JR Shipping containerfeeder vloot boden de noodzakelijke continuïteit en kwaliteit van goederentransport. Sinds oktober laten de chartertarieven op de markt voor containerfeeder schepen zelfs een stijgende lijn zien. Verschillende schepen van JR Shipping waarvoor nieuwe chartercontracten moesten worden afgesloten, realiseren sinds november dagomzetten die ruim 20% boven het gemiddelde van voor het coronavirus liggen.

Ook de markt voor offshore windenergieprojecten kwam vanaf eind mei weer relatief snel in beweging. De exploitatieresultaten van de SeaZip-vloot liggen sinds juni 2020 dan ook weer in lijn met de begrotingsuitgangspunten.

Zeevarenden tekenen in coronatijd voor ongekende prestaties

Sinds het begin van de coronacrisis focust de rederijgroep op de veiligheid van zowel de zeevarenden als de medewerkers van de walorganisatie. Voor met name zeevarenden had Covid-19 ingrijpende gevolgen. Er is noodgedwongen afgeweken van de reguliere aflossingsschema’s, waardoor veel extra diensten moesten worden gedraaid. Bemanningsleden waren vaak ongekend lang van huis en afgesloten van de buitenwereld om het besmettingsrisico tot een minimum te beperken. De rederijdirectie spreekt zijn bewondering uit voor de inzet van de zeevarenden en voor de wijze waarop zij zich aan de richtlijnen hebben aangepast. Het walpersoneel wist de bemanningsleden optimaal te ondersteunen. Waar mogelijk zijn werkzaamheden aan de wal vanuit huis verricht, in overeenstemming met de richtlijnen. Ook de komende tijd blijft de rederij stringente veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht nemen.

De rederij is momenteel verantwoordelijk voor twintig containerfeeder schepen, vier offshore service schepen, één offshore survey vessel en één Tall Ship, de Clipper Stad Amsterdam. In 2021 gaat SeaZip Offshore Service bovendien het commercieel management voeren over twee offshore service schepen van een nieuwe Nederlandse collega-rederijbedrijf, CoastWise Offshore Services in Zoutkamp. De rederijgroep blijft zich ook in 2021 inzetten voor de vitale functie die de scheepvaart vervult. De inzet van de JR Shipping containerfeeder schepen is cruciaal voor de continuïteit van goederenstromen en daarmee voor internationale productieprocessen. De zeescheepvaart neemt 90% van het wereldwijde goederentransport voor zijn rekening. De inzet van SeaZip service en survey schepen draagt bij aan de continuïteit van offshore windenergieprojecten en daarmee aan een duurzame toekomst.

Terug naar nieuwsoverzicht