Harlingen, 28 september 2021 – De chartertarieven voor containerfeeder schepen zitten sinds oktober 2020 in de lift. Na twaalf jaar rode cijfers is de exploitatie van containerschepen weer winstgevend. Deze nieuwe marktdynamiek brengt nieuwe investeringskansen met zich mee.

De actuele nieuwe dynamiek op de scheepvaartmarkt, die cruciaal is voor ons dagelijkse leven en een gezonde wereldeconomie, is ongekend. De curve voor schepen waarop JR Shipping zich toelegt, zoals containerfeeder schepen in de 750 TEU-capaciteitsklasse, gaat steil omhoog, zoals de onderstaande tabel laat zien. En de stijging zet nog steeds door.

Ontwikkeling chartertarieven 750 TEU containerschepen in € per dag

Bron: Confeeder Shipping & Chartering, september 2021

In de achterliggende jaren steeg de vraag naar containerschepen sneller dan het aanbod. Volgens Maersk Broker K/S Research Department nam het aanbod van containerschepen tot de capaciteitsklasse van 1.499 TEU (twintigvoetcontainers) sinds 2009 jaarlijks zelfs met gemiddeld 1 tot 4% af. Intussen groeide de vraag naar schepen in deze klasse door. De nieuwe capaciteitskrapte is de motor achter het huidige, hoge tariefniveau. Die leidde de afgelopen maanden tot veel media-aandacht.

Selectie uit media: 

‘Hardste stijging ooit voor contracttarieven containervaart’ (Nieuwsblad Transport)

De contracttarieven voor het importeren van containers in Europa zijn in juli met een ongekende 49,1% toegenomen, meldt het Noorse zeevracht-dataplatform Xeneta op basis van zijn Xeneta Shipping Index. Vergeleken met juli 2020 waren de contracttarieven in de Europese import maar liefst 120,3% hoger.

Artikel: Hardste stijging ooit voor contracttarieven containervaart


‘Prijzen containervervoer door het dak: alles wordt duurder, óók de Action’ (RTL Nieuws)

Sinterklaasinkopen? Daar kun je maar beter alvast mee beginnen. Veel speelgoed komt immers uit China en het transport ervan, veelal met zeecontainers, is de afgelopen maanden stukken duurder geworden. Het is een kwestie van tijd voordat die kosten worden doorberekend aan de consument. “Goedkoper gaat het zeker niet worden.”

Artikel: Prijzen containervervoer door het dak: alles wordt duurder, óók de Action


‘Scheepvaart verdient het meeste geld sinds 2008’ (NU.nl)

Het zijn gouden tijden voor de wereldwijde scheepvaartindustrie. De sector verdient het meeste geld sinds 2008 door een combinatie van een stijgende vraag naar goederen en een mondiale leveringsketen die bezwijkt onder het gewicht van de coronapandemie. Daardoor gaan vrachtprijzen door het dak.

Artikel: Scheepvaart verdient het meeste geld sinds 2008


‘De prijzen voor containers gaan door het dak (en ze waren al zo hoog)’ (Trouw)

Containers zijn peperduur. Dat een grote Chinese haven weer open is gegaan, verandert daar weinig aan.

Artikel: De prijzen voor containers gaan door het dak (en ze waren al zo hoog)


‘De prijs van een container bepaalt de prijs van je dagelijks leven. Hij is nog nooit zo hoog geweest’ (De Correspondent)

Het leven dat je kent komt uit die stalen doos. 90 procent van al onze spullen, en grote hoeveelheden van ons eten en drinken, hebben een tijd doorgebracht in een container. Wordt de container duurder, dan wordt jouw leven dat ook.

Artikel: De prijs van een container bepaalt de prijs van je dagelijks leven. Hij is nog nooit zo hoog geweest


‘Prijzen containervervoer blijven hoog ondanks orderhausse voor schepen’ (FD)

De tijden van lage containerprijzen zullen de komende jaren niet terugkeren, ondanks dat rederijen massaal nieuwe schepen bestellen.

Volgens analist Simon Heaney van onderzoeksbureau Drewry zal het containervervoer relatief duur blijven, ook na het in de vaart komen van nieuwe schepen in 2023. ‘De rederijen zijn vergeleken met een aantal jaren geleden veel beter geworden in het managen van de capaciteit’, zegt hij in een toelichting.

Bovendien zullen nieuwe milieueisen voor de scheepvaart invloed hebben op de capaciteit. Heaney: ‘Als er daardoor langzamer gevaren moet worden om de uitstoot te verminderen, zullen er meer schepen nodig zijn.’

Artikel: Prijzen containervervoer blijven hoog ondanks orderhausse voor schepen


Nieuwe marktdynamiek betekent nieuwe investeringsprojecten – JR Shipping biedt mogelijkheid tot voorrangspositie

Gezien deze nieuwe marktdynamiek, die wijst op een blijvend hoog tariefniveau voor containerschepen, liggen nieuwe, kansrijke investeringsprojecten in de lijn der verwachting. Dit voorjaar anticipeerde JR Shipping op de nieuwe dynamiek met de emissie van m.s. Endeavor II Obligaties en Participaties. De mogelijkheid om het schip aan te kopen, een bestaand 750 TEU containerschip dat al langere tijd dienst doet in de vloot waar JR Shipping verantwoordelijk voor is, diende zich al in mei 2021 door bijzondere omstandigheden aan.

De uitgifte van m.s. Endeavor II Obligaties ging op 14 mei van start. Het vooruitzicht van een vaste rente van 5% per jaar bij de zekerheid van eerste hypotheekrecht op het schip sprak investeerders dusdanig aan, dat alle beschikbare obligaties binnen drie weken geplaatst waren. Kort daarna kende de uitgifte van m.s. Endeavor II Participaties, bedoeld ter financiering van het eigen vermogen, een even voortvarend verloop. Eind juni waren alle participaties geplaatst.

Verduurzaming levert toegevoegde waarde op

Met de emissies wist rederijgroep JR Shipping een investeringskapitaal van in totaal € 5.550.000,- met zowel bestaande vennootrelaties als nieuwe investeerders te realiseren. Het kapitaal is aangewend voor de aankoop van m.s. Endeavor én voor de modernisering en verduurzaming van het 750 TEU containerfeeder schip. Met een nieuw te installeren filterinstallatie voor de uitlaatgassen (een zogeheten scrubber) gaat het schip schoner en efficiënter varen. Uit het geslaagde investeringsproject blijkt dat investeerders vertrouwen stellen in de combinatie van de marktdynamiek en de toegevoegde waarde van verduurzaming.

In de fase waarin investeerders hun beslissing namen om in het Endeavor II project te investeren, steeg het chartertarief voor vergelijkbare schepen al van € 8.500,- per dag naar € 9.500,- per dag. Begin september jongstleden is het chartercontract voor de Endeavor verlengd voor een periode van 33 tot 35 maanden tegen € 13.500,- per dag.

Gezien de stijgende tarieven voor containerfeeder schepen, de gunstige marktvooruitzichten, en de hernieuwde belangstelling voor scheepsinvesteringsprojecten, voorziet rederijgroep JR Shipping nieuwe investeringskansen voor zowel bestaande als nieuw te bouwen schepen. In beide gevallen legt de rederijgroep, vanwege de wereldwijde klimaatopgave, nadruk op verduurzamingstechnieken.

LET OP

Voorrangspositie – zonder verplichtingen!

JR Shipping stelt investeerders die vertrouwen stellen in de huidige, gunstige ontwikkelingen op de containerscheepvaart in de gelegenheid om een voorrangspositie te verwerven voor deelname aan de eerstvolgende nieuwe scheepsinvesteringsprojecten. Hiervoor kan de onderstaande button worden gebruikt. Hier vloeien geen verplichtingen uit voort. Wel ontvangt u als eerste relevante projectinformatie.

Reserveer – zonder verplichtingen – een voorrangspositie bij nieuw investeringsproject

Terug naar nieuwsoverzicht