We zijn trots op het signaal van vertrouwen, afgegeven door investeerders die hebben ingeschreven op SeaZip Obligaties. Dat vertrouwen gaat allereerst uit naar de combinatie van de rente van 7,5% bij een eerste hypotheekrecht en de markt waarin SeaZip Offshore Service-schepen actief zijn. Bovendien getuigt het succesvolle verloop van de emissie van vertrouwen in rederijgroep JR Shipping waar SeaZip Offshore Service deel van uitmaakt. Daar zijn we extra trots op.

Zekerheid en continuïteit

Alle SeaZip Obligaties zijn in minder dan twee maanden geplaatst. Hiermee is € 6 miljoen ingeworven. Hoewel de herfinanciering voor de vier SeaZip schepen nog niet urgent was – de bestaande scheepsfinanciering liep tot januari 2025 door – kijkt rederijgroep JR Shipping tevreden terug op het besluit om juist nu zorg te dragen voor een solide en langlopende financiële basis onder de schepen.

Die continuïteit is juist nu essentieel. Het activiteitenniveau in de offshore windindustrie zit momenteel in de hoogste versnelling. Met name op de Noordzee wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van prestigieuze windturbineprojecten en infrastructurele voorzieningen die van de Noordzee de grootste duurzame elektriciteitscentrale van de wereld moeten maken. Hierbij neemt de behoefte aan service schepen als die van SeaZip – Crew Transfer schepen – nog steeds toe.

Europa maakt vaart met wind van zee

De vaart die Europa maakt met duurzame energie uit wind van zee kent meerdere aanjagers. Allereerst zijn er de bindende klimaatafspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs van 2015. Wind van zee speelt een vitale rol in het terugdringen van CO2. Door de recente geopolitieke onrust en de daarmee samenhangende energiecrisis staan factoren als verduurzaming van de energievoorziening, onafhankelijkheid van bestaande bronnen en leveringszekerheid nog hoger op de agenda. De EU zet in op een substantiële inzet van offshore wind, wat resulteert in beloftevolle vooruitzichten voor het speelveld waarop SeaZip acteert. De onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling goed weer.

Bron: WindEurope, 28 februari 2023

Extra waarde door capaciteitsverdubbeling

SeaZip Offshore Service is actief sinds 2010 en breidde haar vloot sindsdien geleidelijk uit. Met de aankoop van een bestaand schip, omgedoopt tot SeaZip 9, als meest recente wapenfeit. De SeaZip 3 tot en met 6 maken sinds begin 2015 en 2016 deel uit van de vloot. Ze zijn gebouwd door Damen Shipyards. In 2022 is de capaciteit van de Crew Transfer-schepen verdubbeld van 12 naar 24 passagiers (PAX). Juist 24 PAX schepen zijn binnen de offshore windindustrie namelijk zeer gewild.

Varen voor wind van zee

Het eerste hypotheekrecht en de hoge jaarlijkse rente van 7,5%, per kwartaal uit te betalen, waren uiteraard belangrijke redenen om op SeaZip Obligaties in te tekenen. Het blijkt echter dat investeerders zich vooral ook herkennen in de duurzame dimensie van SeaZip Obligaties. De 24 PAX schepen van SeaZip varen voor duurzame wind van zee. Investeerders en obligatiehouders varen duurzaam mee!

Terug naar nieuwsoverzicht

   
Meer weten of een specialist spreken?

JR Ship Investments hecht veel waarde aan open en volledige informatie. U kunt onze medewerkers altijd bellen of mailen. JR Ship Investments is op werkdagen telefonisch te bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier op deze website om aan te geven wat wij voor u kunnen betekenen. Dit heeft als voordeel dat u door de juiste specialist wordt gebeld of gemaild met een passend antwoord op uw vragen.

Eelco van der Heide
head of JR Ship Investments
+31 (0)517 - 431 225