Dankzij een effectieve obligatie en participatie uitgifte heeft rederijgroep JR Shipping in 2019 een bestaand containerfeeder schip kunnen financieren. Daarnaast werd de capaciteit van Container Fleet Fund CV vergroot met vier schepen en verwierf de rederij een nieuwe managementopdracht voor een 800 TEU-feederschip, dat vaart onder de naam m.s. Expert. Samen met de SeaZip offshore service schepen vormt de huidige vloot een goede basis voor 2020. De focus blijft gericht op excellence in short sea shipping, verdere innovatie en eventuele opportunity investments.

De aankoop van m.s. Energy in de zomer van 2019 resulteerde in een geslaagde opportunity investment. De belangstelling voor de m.s. Energy Opportunity Obligaties en Participaties toont aan dat investeerders vertrouwen stellen in opportunity projecten gebaseerd op containerfeeder schepen. Voor de rederij is dit een reden te meer om ook in 2020 alert te zijn op kansen om bestaande schepen te verwerven, mits aan alle voorwaarden voor een rendabel investeringsproject kan worden voldaan.

Veel belangstelling voor opportunity investment

De obligatielening werd in juli 2019 voor de helft van de financiering van het verwerven en in Europa inzetbaar maken van een containerfeeder schip van 750 TEU uitgeschreven. Het schip is in 2014 voor circa € 15 miljoen gebouwd en kon worden aangekocht voor de uitzonderlijke prijs van € 1,7 miljoen. Aansluitend werden er m.s. Energy Participaties op de markt gebracht. Ook deze werden in korte tijd geplaatst. De rederij zelf nam voor € 409.010,- deel in het ‘eigen vermogen’ van de m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV, waaraan het schip op 9 augustus 2019 is overgedragen. Na een uitgebreide survey en diverse reparatiewerkzaamheden, ging het schip op 12 oktober tegen een marktconform tarief in charter. De exploitatie verloopt sindsdien volgens verwachting.

Nieuwe financierings- en investeringsmodellen

De snelle plaatsing van zowel de obligaties als de participaties geeft aan dat er belangstelling is voor opportunity investments in de scheepvaartindustrie en dat investeerders vertrouwen stellen in de koers die JR Shipping hierbij volgt. Het m.s. Energy-project geeft tevens aan dat innovatieve financieringsmodellen, waarbij investeerders de leemte opvullen die banken achterlaten, werkbaar zijn. De rederijgroep blijft hierop focussen.

Containerfeeder vloot

In 2019 is uit het voormalige JR Fleet Fund CV een nieuw fonds genoemd Container Fleet Fund CV ontstaan waar de onderhavige schepen naar zijn overgedragen. Dit nieuwe fonds is volledig in eigendom van een Engels investeringsfonds. De ambitie om meer schepen aan dit nieuwe fonds toe te voegen, werd in 2019 waargemaakt met de aankoop van vier 1.436 TEU feeders. JR Shipping exploiteert de schepen onder de namen m.s. Essence, Escape, Esperance en Espoir. Met inbegrip van de managementopdrachten voor schepen van derden is de rederijgroep sinds 1 januari 2020 verantwoordelijk voor de exploitatie van 20 containerfeeder schepen.

Offshore service schepen

De SeaZip vloot bestond in 2019 uit zes offshore service schepen en één survey schip. De resultaten van de zes service schepen waren iets beter dan de voorgaande jaren, maar kenden nog steeds een te laag niveau, ondanks betrokkenheid bij belangrijke offshore gas-, olie- en windprojecten. Een aanzienlijk deel van het jaar nam het survey schip, SeaZip Fix, deel aan een grootschalige zoek- en bergingsoperatie nadat een containerschip 300 containers verloor in Nederlandse en Duitse territoriale wateren ten noorden van de Waddeneilanden.

2020 wordt opnieuw een uitdagend jaar voor de SeaZip offshore serviceschepen. SeaZip focust in 2020 op innovatieve, internationale partnerships en een breed aanbod van specialistische diensten. Hierbij ligt een belangrijk accent op offshore survey-service.

Managementopdrachten

De rederijgroep blijft zich op zowel de containerfeeder markt als de offshore energiemarkt inzetten voor de uitvoering van managementopdrachten voor derden. De verantwoording hiervoor ligt bij JR Ship Management, de flexibele walorganisatie die hier alle vereiste expertise en certificeringen voor biedt. De rederijgroep biedt bovendien specialistische ondersteuning aan derden bij gecompliceerde herstructurerings- en herfinancieringsprojecten en aan- en verkooptrajecten.

Innovaties in de scheepvaartindustrie

De aandacht voor het klimaatvraagstuk bereikte in 2019 wereldwijd hoogtepunt op hoogtepunt. In Nederland kwam daar de stikstofcrisis bij, die de gemoederen bezighield en van veel sectoren inspanningen eist. Ook de internationale scheepvaart ontkomt niet aan maatregelen die bijdragen aan een oplossing van de klimaatproblematiek. Sinds juni 2019 committeren Nederlandse scheepvaartbedrijven zich aan een Green Deal die moet voorzien in een vermindering van de CO2-uitstoot met 70 procent in 2050 – 20 procent méér dan de klimaatdoelen van de Verenigde Naties.

Met de geformuleerde ambities komt de technologische vernieuwing in de scheepvaartindustrie in een stroomversnelling terecht. Wereldwijd lopen experimenten op het gebied van brandstof-efficiënter en schoner varen. JR Shipping en SeaZip stellen zich proactief op in deze ontwikkeling en nemen waar mogelijk deel aan pilots. Begin 2019 waren SeaZip offshore service schepen actief betrokken bij operaties op de Noordzee in het kader van het Joint Industry Project Autonomous Shipping, bedoeld om de koers uit te zetten voor autonome zeescheepvaart. JR Shipping had in 2019 bovendien een aandeel in de ontwikkeling van LISA, ’s werelds eerste Learning & Intelligence Support App voor de zeevaart. De innovatie werd eind 2019 met een financiële impuls bekroond door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Focus 2020: veilige, rendabele en schonere zeescheepvaart en vernieuwende investeringsprojecten

Veilige, rendabele en schonere zeescheepvaartactiviteiten. Het zijn speerpunten in de koers van 2020. Met betrouwbare, kosteneffectieve services naar industriële afnemers in de maritieme containertransportindustrie en in de offshore energiesector, en met vernieuwende projecten en samenwerkingsverbanden die een goede basis vormen voor investeringen in de zeescheepvaart. Het vizier blijft in 2020 gericht op:

  • de exploitatie van 20 containerfeeder schepen;
  • de exploitatie van 6 SeaZip offshore service schepen en één survey schip;
  • de exploitatie van schepen van derden, waaronder het tallship Clipper Stad Amsterdam;
  • specialistische services op het gebied van scheepsfinanciering en herstructurering en aan- en verkooptrajecten;
  • management van specialistische offshore service-processen – van international consultancy tot staffing.
Terug naar nieuwsoverzicht