In enkele weken tijd is JR Shipping geslaagd in de plaatsing van zowel € 1,6 miljoen aan obligaties als € 1,2 miljoen aan participaties (totaal € 2,8 miljoen) voor de aankoop en financiering van een bestaand 750 TEU containerfeeder schip. Er was grote belangstelling voor beide emissies. Het schip is inmiddels aan de rederij overgedragen en gaat varen onder de naam m.s. Energy. De uitgifte van participaties, goed voor een totaal van € 1,2 miljoen, sloot op dinsdag 3 september 2019. Dat was eerder dan voorzien.

Rederijdirectie dankt investeerders voor getoond vertrouwen

Met de snelle en volledige plaatsing alle participaties in m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV, goed voor een gezamenlijke investering van € 1,2 miljoen, sluit rederijgroep JR Shipping een uniek traject af rond de aankoop van een bestaand containerfeeder schip met een capaciteit van 750 TEU. Er was grote belangstelling voor deze uitgesproken ‘opportunity investment’. Iets eerder verliep de uitgifte van obligaties voor hetzelfde schip al minstens zo succesvol. Hiermee haalde de rederij een bedrag aan ‘vreemd vermogen’ van € 1,6 miljoen op. Uit de geslaagde emissies (voor een totaalbedrag van € 2,8 miljoen) blijkt dat investeerders vertrouwen stellen in de tweedehands markt voor containerfeeder schepen en in het gevoerde rederijbeleid. De rederij is haar investeerders daar erkentelijk voor.

Rederijgroep JR Shipping is al langere tijd scherp op ‘opportunity investments’, atypische investeringsmogelijkheden die zich kunnen aandienen als gevolg van de lang aanhoudende teleurstellende marktomstandigheden van de afgelopen jaren. Diverse mogelijkheden passeerden de revue, maar hadden steeds net niet de potentie voor optimale project- en rendementsuitgangspunten. De kans waar de rederij op wachtte, deed zich aan het begin van deze zomer wél voor.

Het betrof een bestaand schip waarbij zelfs met een richtprijs van € 2,2 miljoen sprake zou zijn geweest van een ‘opportunity case’. De rederij heeft echter overeenstemming kunnen bereiken over een aankoopprijs van slechts € 1,7 miljoen. Het momentum was blijkbaar ideaal. Het schip, dat in 2004 gebouwd is voor circa € 15 miljoen en onder ‘normale’, gemiddelde marktomstandigheden een restwaarde vertegenwoordigt van circa € 5,5 miljoen, werd eind juni failliet verklaard. De curator en de bank wilden zo snel mogelijk een verkooptransactie realiseren. De urgentie hing naar alle waarschijnlijkheid samen met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, waarvoor de deadline in zicht kwam.

Veel belangstelling voor obligaties met vaste rente van 5%
Om snel op deze kans in te spelen, schreef de rederij direct na de acceptatie van het bod m.s. Energy Opportunity Obligaties uit, bedoeld om met € 1,6 miljoen aan ‘vreemd vermogen’ te voorzien in de helft van de totale investeringsbehoefte van ruim € 3,2 miljoen (aankoopsom, kosten onderhoudswerkzaamheden, positioneringsreis, enzovoorts). De rederij reserveerde zelf een kleine half miljoen voor het benodigde eigen vermogen en gaf aan dat investeerders in latere instantie onder dezelfde gunstige voorwaarden in de vorm van participaties in het eigen vermogen zouden kunnen deelnemen.

Zekerheid van eerste hypotheekrecht spreekt investeerders aan
De belangstelling voor de obligaties met een waarde van € 25.000,- per stuk was direct groot. De jaarlijkse rente van 5% bij een looptijd tot uiterlijk 31 december 2025 sprak veel investeerders aan. Aan de obligaties is bovendien een unieke zekerheid verbonden: het eerste hypotheekrecht op het schip, een zekerheid die normaliter aan banken is voorbehouden. Het aantal intekeningen overtrof het aantal beschikbare obligaties met € 650.000,-. De emissie sloot 1 augustus 2019. Investeerders die zicht te laat aanmeldden, ontvingen hun inleg (inclusief rente) vervolgens terug.

Voortvarende start voor uitgifte participaties
Zij kregen kort daarna een herkansing. Als aangekondigd, bood JR Shipping investeerders de mogelijkheid om met participaties deel te nemen in het eigen vermogen van m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV en aldus te delen in de winst uit exploitatie. De rederij zelf kocht zich in met een bedrag van € 409.010,- aan participaties en onderschreef daarmee haar vertrouwen in het project. Investeerders herkenden zich hierin.

Uitzonderlijke aankoopprijs als unieke basis voor stevige rendementsprognose
De uitgifte startte op vrijdag 23 augustus. Er kwamen 48 participaties van elk € 25.000, beschikbaar. Ook nu was de belangstelling direct groot. Met minimale marketinginspanningen wist de rederij alle beschikbare participaties binnen twee weken tijd te plaatsen. Op dinsdagmiddag 3 september was het succes van de emissie een feit en werd de inschrijftermijn officieel gesloten.

Vertrouwen in herstellende markt en rederijkoers
Met dit unieke ‘tweetrapstraject’ heeft JR Shipping de capaciteit van de containerfeeder vloot waar de rederij verantwoordelijk voor is (18 schepen, variërend van 750 tot 1.500 TEU) met een goed schip weten te vergroten en de basis onder haar bedrijfsvoering weten te verbreden.

Minstens zo belangrijk is dat de rederij erin geslaagd is investeerders een perspectiefrijke ‘opportunity investment’ te bieden. Nog belangrijker is het vertrouwen in de investeringskansen in de scheepvaartmarkt en het uitgesproken vertrouwen in de koers van de rederijgroep, dat blijkt uit het succesvolle en snelle verloop van beide emissies.

De directie van JR Shipping en de specialisten van JR Ship Investments, verantwoordelijk voor de uitvoering van beide emissies, danken de investeerders voor het getoonde vertrouwen.

Terug naar nieuwsoverzicht

Meer informatie?

JR Ship Investments hecht veel waarde aan open en volledige informatie. U kunt onze medewerkers altijd bellen of mailen. JR Ship Investments is op werkdagen telefonisch te bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier op deze website om aan te geven wat wij voor u kunnen betekenen. Dit heeft als voordeel dat u door de juiste specialist wordt gebeld of gemaild met een passend antwoord op uw vragen.

Eelco van der Heide
head of JR Ship Investments
+31 (0)517 - 431 225