Met de succesvolle uitgifte van JR Shipping Opportunity Obligaties heeft rederijgroep JR Shipping de weg geëffend naar de aankoop van een bestaand containerfeeder of multipurpose schip. Op dit moment komen meerdere schepen hiervoor in aanmerking.

Trots op vertrouwen
De inschrijftermijn voor de obligaties sloot op vrijdag 14 juli 2017. De rederij mocht vaststellen dat investeerders via deze emissie ruim € 2.475.000,- bijeen hebben gebracht. JR Shipping is trots op het vertrouwen dat hieruit spreekt. Alle beschikbare JR Shipping Opportunity Obligaties zijn geplaatst.

Het bijeengebrachte kapitaal is bedoeld om het aan te kopen schip voor 50% met vreemd vermogen te financieren. De obligatiehouders nemen als het ware de plaats van de bank in. Zij genieten een vaste rente van 5% op hun investering bij de unieke zekerheid van eerste hypotheekrecht. JR Shipping zelf financiert de overige 50% aan eigen vermogen. In latere instantie kunnen investeerders ook in dit eigen vermogen participeren.

Grootste deel obligaties in korte tijd geplaatst
Om een opportunity investment mogelijk te maken, heeft de rederijgroep 99 obligaties van € 25.000,- aangeboden aan de bestaande kring van ruim 3.500 investeerders die de rederij door de jaren heen aan zich heeft weten te binden. Met de emissie is eind mei 2017 gestart.

JR Shipping heeft het moment van uitgifte zorgvuldig gekozen. Het klimaat voor een opportunity investment binnen de markt voor containerfeeder- en multipurpose schepen, is optimaal. De scheepvaartmarkten koersen af op structureel herstel en alles wijst erop dat de bodem onder het prijsniveau van tweedehands schepen die in de nasleep van de crisis worden aangeboden, is bereikt. De rederij stelt hoge criteria aan een aan te kopen schip, maar verwacht nog dit jaar een optie aan de houders van JR Shipping Opportunity Obligaties voor te kunnen leggen.

Terug naar nieuwsoverzicht

Kansen identificeren, kansen verzilveren

Gezien het goede verloop van de emissie, komt het aankoopmoment nabij. JR Shipping heeft een aantal serieuze aankoopkansen geïdentificeerd. Eén daarvan is nader uitgewerkt in een aankoopcase, die de soliditeit van uw investering onderschrijft en volledig inzicht geeft in de te volgen procedure.

Aankoopcase downloaden

Wilt u tijdig op de hoogte blijven over het verloop van dit project en/of nieuwe emissies van onze rederijgroep?

Meldt u zich dan nu aan via onderstaand formulier.

Houd mij op de hoogte

Eelco van der Heide
head of JR Ship Investments
+31 (0)517 - 431 225